Aanbestedingen zijn er in vele soorten en maten. Te denken valt aan een architectenselectie, de selectie van een bouwteam, een ontwerpteam, een aannemer of een partner voor een UAVgc- contract. Maar ook het selecteren van een leverancier voor meubilair, schilderwerk of een sportvloer valt onder de categorie “aanbestedingen”. De procedures en wet- en regelgeving voor aanbestedingen zijn complex, zowel voor overheden als voor marktpartijen. Dit blijkt ook uit het grote aantal aanbestedingsprocedures dat stopgezet wordt.

Aestate heeft jarenlange ervaring met opdrachtgevers op het gebied van aanbestedingen in al haar facetten. Door de jaren heen zien wij een verschuiving van aanbestedingen op basis van bestekken en uitvoeringstekeningen naar aanbestedingen op basis van een voorlopig ontwerp of zelfs maar een Programma van Eisen. Een dergelijke  wijze van aanbesteden vraagt om een andere manier van aansturen en begeleiding. Kritische succesfactoren voor een geslaagde aanbesteding zijn 1) weten wat je wilt en 2) weten wat je kunt.

Wat wil en kan de opdrachtgever?
Voordat gestart kan worden met de aanbestedingsprocedure is het noodzakelijk om een helder beeld te hebben van wat de opdrachtgever zoekt. Gaat het om een aannemer die exact maakt wat omschreven is, of om een partner die met oplossingen moet komen voor de huisvestingsvraag? Weet je als opdrachtgever zelf wat er precies gemaakt gaat worden, of wil je inbreng van deskundigen?

Het selecteren van een architect voor het uitwerken van een Programma van Eisen tot een ontwerp en een bestek vraagt namelijk iets anders dan een partij die zowel ontwerpt als bouwt. Wat kan de opdrachtgever zelf en wat niet en welke inbreng verwacht je van de markt? Is de organisatie in staat om te sturen op prestatie-eisen en kan de opdrachtgever de exacte uitwerking uit handen geven?

Pas als de opgave én het proces helder is voor de opdrachtgever, kan de aanbesteding daadwerkelijk in gang gezet worden. Dit levert tijdwinst op.

Traditionele vs. geïntegreerde contracten

Veel (decentrale) overheden hebben het doel om geïntegreerde contracten af te sluiten. Nu is een UAVgc-contract geen antwoord op alle vragen, wel is het zo dat opdrachtgevers eerder dan in een traditioneel proces weten wat zij precies gaan krijgen. Dit is handig en tevens zorgt het voor een grotere inbreng vanuit de markt met als resultaat dat de nieuwste technieken gebruikt worden. Het is dan wel zaak om de opdrachtnemer daadwerkelijk die ruimte te geven. Als het ontwerp en de realisatie echter zo specifiek zijn dat deze alleen op direct aangeven van de opdrachtgever gerealiseerd kunnen worden, hoef je als opdrachtgever niet te denken aan een UAVgc-contract. Onderstaande afbeeldingen geven een schematische weergave van het traditionele proces en de geïntegreerde contracten Design & Build en Design Build & Maintain.

Traditioneel proces

UAV-gc Design & Build

UAV-gc Design Build & Maintain