Een integraal veiligheidsplan door Aestate is niet zomaar een document; het is een uitgebreide aanpak die rekening houdt met alle mogelijke risico’s die zich vanuit verschillende ‘poorten’ kunnen voordoen: digitaal, fysiek en menselijk. Het plan helpt bij het inventariseren van risico’s en veiligheidsdoelstellingen, en zorgt voor een integrale benadering van maatregelen, waardoor veiligheidsmaatregelen beter op elkaar zijn afgestemd.

In een integraal veiligheidsplan zijn richten, inrichten en verrichten sleutelbegrippen die de basis vormen voor een veilige organisatie. Richten staat voor de visie op veiligheid, inrichten voor het opzetten van veiligheidsbeleid en -processen, en verrichten voor de daadwerkelijke uitvoering van het plan.

Integraal veiligheidsplan

Grondige analyse van huidige situatie
Helder en haalbaar stappenplan
Voldoen aan wet- en regelgeving
Veilige en prettige werkomgeving

Richten, inrichten en verrichten

Het proces begint met het vaststellen van een visie op veiligheid, waarbij gekeken wordt naar de ambities van het primaire proces en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op de veiligheid van de organisatie. Deze visie wordt vertaald naar concrete doelstellingen voor verschillende veiligheidsthema’s, zoals fysieke veiligheid, informatieveiligheid en sociale veiligheid. Vervolgens wordt het beleid ontwikkeld om deze doelstellingen te bereiken, waarbij de samenhang tussen de verschillende thema’s centraal staat.

Het integrale veiligheidsplan van onze ontrafelexperts biedt tal van voordelen. Het plan geeft organisaties meer grip op het organiseren van hun veiligheid en zorgt ervoor dat veiligheidsmaatregelen ondersteunend zijn aan het primaire proces. Dit betekent dat veiligheid niet ten koste gaat van de toegankelijkheid of het comfort, maar juist een aanvulling vormt op de kernactiviteiten van de organisatie.

Hulp van onze ontrafelexperts

Aestate heeft ervaring met het implementeren van een integraal veiligheidsplan bij diverse organisaties, waaronder onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met de hulp van onze ontrafelexperts kun je erop vertrouwen dat jouw organisatie goed is voorbereid op alle mogelijke veiligheidsrisico’s en dat je een veilige omgeving biedt voor iedereen die er deel van uitmaakt.

Wij kunnen jouw organisatie helpen met een integraal veiligheidsplan. Contact opnemen met één van onze ontrafelexperts? Dat kan via 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar info@aestate.nl