‘Aestate linking-pin tussen opdrachtgever en bouwteamspelers’

‘De schatten van Domplein beschermen en beleefbaar maken’ was het doel van de opdrachtgever. De context van het project was complex en bijzonder aangezien het Domplein een Rijksmonument is. “Aestate was hierbij de linking-pin tussen de opdrachtgever en de bouwteamspelers”.

DOMunder, een  ondergronds  museum  op  het  Domplein  in Utrecht

Op   het   eerste   gezicht   lijkt het een   eenvoudige   bouwopgave. Een  ondergrondse  ruimte  van  350  m2  met  (grondkerende)  wanden, een betondek, een toegangstrap, een luchtbehandelingsinstallatie en  een looproute  om het publiek  door  de  ruimte  te  leiden.    Niets  is  echter minder waar.  De  context  van  het  project  was  complex  en  bijzonder  aangezien  het  Domplein  een Rijksmonument  is.  Hierdoor  zijn  ingrepen  aan  het  plein  alleen  mogelijk  met  toestemming van   de   Rijkdienst   voor   het   Cultureel   Erfgoed   (RCE).   Bouwactiviteiten   zijn  uitsluitend toegestaan  binnen  de  contouren  van   de   oude   opgraving   uit  1949  en  de archeologiebescherming  moest  altijd  gewaarborgd  zijn.

Aestate gedreven procesmanager

Een  project  in  complexe  omgeving  met  dynamische  oplossingen,  vraagt  om  een  gedreven procesmanager  die  stuurt  op  het  bereiken  van  het  einddoel  en  bijhoudt  of  dit  mogelijk  om het bijstellen van de projectkaders vraagt. Bij de ontwikkeling van DOMunder heeft Aestate de rol van procesmanager ingevuld door disciplines en bijbehorende mensen te verbinden, de samenhang tussen projectonderdelen te borgen, draagvlak voor oplossingen bij bestuurders en bouwteamleden te creëren, afwegingen te faciliteren en effecten van keuzes inzichtelijk te maken.

Sparringpartner

Opdrachtgever  Theo  van Wijk:  “Aestate stuurde namens ons het bouwteam aan en  zorgde voor structuur door afspraken tussen spelers vast te leggen. Dit was erg wenselijk aangezien  de  projectuitgangspunten  continu  in  beweging  waren.  Ze  was  onze sparringpartner,  dacht  mee  bij  de  technisch  inhoudelijke    verkenning  van  (ontwerp) oplossingen en faciliteerde de terugkoppeling van keuzes binnen onze eigen organisatie.

…met als resultaat

een  ondergronds  museum  op  het  Domplein  in Utrecht,  waarbij   bezoekers een  tocht  maken  langs  2000  jaar  geschiedenis  van  de  stad.  Op  een  interact ieve  manier maakt  het  publiek kennis met  heel  veel  archeologische schatten. De  fundamenten  van  het voormalige  middenschip  van  de  Domkerk,  muurresten  uit  de  Romaanse  periode  en  zelfs sporen  uit  de  tijd  van  de  Romeinen. Het  is  hier  allemaal  aanwezig  en  sinds  de  zomer  van 2014 toegankelijk en beleefbaar voor  het  publiek. “Door  de  sturing  van  Aestate  en  de  flexibele  inzet  van alle betrokkenen, was het mogelijk om DOMunder op tijd te openen”.