Match tussen ruimtevraag en aanbod

Uitdagend huisvestingsvraagstuk
Uw organisatie staat voor een uitdagend huisvestingsvraagstuk op portefeuille-niveau. Een transitie is nodig voor de huisvestingsvraag van de toekomst. Hoe maakt u uw vastgoed toekomstbestendig? Welke objecten zijn er nodig en wanneer? Welke gebruikersbehoefte is er? Welke stappen leiden naar het gewenste toekomstbeeld?

Duplo-sessies
Voor deze complexe vraagstukken faciliteert Aestate de zogenaamde ‘Duplo-sessies’. De huisvestingsvraag wordt verbeeld d.m.v. Duplosteentjes. Daarnaast wordt het huisvestingsaanbod  geprojecteerd op een groot vel papier. Dit levert snel inzicht op in de werkelijke huisvestingsbehoefte.  Aestate gebruikt deze methode vaak al aan de bestuurderstafel. Hierdoor ontstaat snel probleem(h)erkenning en gezamenlijk draagvlak om die op te lossen. Het resultaat is een breed gedragen strategische huisvestingsvisie op hoofdlijnen.

Universiteit Leiden
Een pakkend voorbeeld hiervan is de complexe huisvestingsvraag van de Universiteit Leiden. De faculteit maakt een transitie door van groei en clustering. Het aantal studenten en medewerkers neemt toe,  terwijl het aantal gebouwen van 13 naar 7 wordt teruggebracht.

Het huisvestingsvraagstuk wordt met Duplo op een abstracte en laagdrempelige wijze weergeven.