Het EUC is als internationale driejarige bacheloropleiding  Liberal Arts & Sciences vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gestart met een exclusieve onderwijsvisie. Voor EUC was het van belang dat de huisvesting bij deze visie zou aansluiten en bij voorkeur niet op de EUR campus was.

Uitdaging Aestate

Nadat  EUC  van  drie  partijen  aanbiedingen  had  ontvangen  voor  huisvesting  in  de  stad, bleek dat deze waren gebaseerd op verschillende uitgangspunten, waardoor vergelijking en bestuurlijke besluitvorming niet mogelijk waren.   Aestate is gestart met het vergelijkbaar maken van bovengenoemde aanbiedingen. Daarna is samen met het EUC de keuze gemaakt voor de locatie aan de Nieuwe Markt en is deze voor bestuurlijke besluitvorming aan het CvB voorgelegd. Vervolgens is er intensief samengewerkt met het EUC om de visie op de huisvesting, het specifieke onderwijsconcept van het EUC, te vertalen naar een concreet Programma van Eisen (PvE). Op basis van dit PvE is het ontwerp verder uitgewerkt.

Meerdere rollen voor Aestate

In het vervolgtraject, tijdens het uitwerken van het ontwerp en realisatie, heeft Aestate meerdere rollen vervuld. Als  gedelegeerd  opdrachtgever voor de gebruikersvoorzieningen vanuit de EUR en als adviseur van het EUC in relatie tot de gemeente/verhuurder.   Daarnaast   heeft   Aestate   de   inkoop   en   financiële projectadministratie voor de gebruikers faciliteiten verzorgd.

Tijdelijke oplossing met minimale investeringen

Het streven was om de huisvesting bij de start van het collegejaar 2013-2014 gereed te hebben.  Toen  duidelijk  werd  dat  de  beoogde  ingebruikname  door  de  gemeente  niet gerealiseerd  zou worden,  is  door Aestate  gezocht naar een tijdelijke  oplossing. Deze werd gevonden  in  de  Noordsingel.  Dit  gebouw  is  onder  verantwoording  van  Aestate  met minimale investeringen gereed gemaakt en in gebruik genomen voor het eerste collegejaar.

Start onderwijs aan de Nieuwe Markt in 2014

In juni 2014 is het onderwijs in het monumentale gebouw aan de Nieuwe Markt gestart. “Job van Maurik:  De deskundigheid van Aestate op het gebied van huisvesting en de oplossingsgerichte aanpak, heeft tot een uitstekend resultaat geleid. Gedurende het proces zorgde de pro-actieve houding en hands-on mentaliteit voor veel vertrouwen binnen EUC. Onze uitdaging om te komen tot een in alle opzichten passende huisvesting, was bij Aestate in goede handen”.