Huisvestingsplan

Veranderende organisatie
Organisaties veranderen in de tijd: ze groeien of krimpen, ontdekken nieuwe markten of passen hun manier van werken aan. Huisvesting is statischer van karakter en verandert minder makkelijk mee. Om zowel vandaag als morgen passende huisvesting te hebben, is het raadzaam om daar actief op te sturen. Een huisvestingsplan helpt daarbij.

De basis voor het huisvestingsbeleid
Een huisvestingsplan vormt de basis voor het huisvestingsbeleid van een organisatie. Het geeft een integraal beeld van uw huisvestingsvraag, de benodigde vastgoedingrepen,  investeringen en exploitatie. Het fungeert als basis voor huisvestingskeuzes, projectdefinities en onderhoudsplanningen.

Een realistisch en toekomstbestendig plan
Aestate stelt met u een huisvestingsplan op. Hoe doen we dit? We brengen de strategische visie van uw organisatie in kaart. Wat is de benodigde ruimtevraag, kwaliteit en flexibiliteit? Een vergelijking van deze kaders met het bestaande vastgoed leidt tot ingrepen. Denk aan renovatie, nieuwbouw en het aantrekken of afstoten van panden. Deze ingrepen beschouwen we in samenhang met financiële consequenties. Wij ontwikkelen op deze manier een realistisch en toekomstbestendig plan.