De Lean methodiek

Wat is Lean?
Aestate hanteert de Lean methode om haar opdrachtgevers te begeleiden in verandertrajecten. Lean is een succesvolle en effectieve verbetermethodiek die gericht is op de gebruiker en waarbij processen geoptimaliseerd worden om verspillingen te reduceren en fouten te minimaliseren. Verspilling is in dit geval elke activiteit die middelen gebruikt en geen waarde toevoegt. Deze methode leidt tot een hogere klanttevredenheid, kortere doorlooptijden en reductie van kosten. Lean kan op verschillende niveaus toegepast worden.

Lean in relatie tot huisvesting
Verandering in huisvesting vraagt om optimalisatie van werkprocessen. De Lean methode helpt om snel in te springen op de veranderingen die uw organisatie ondergaat. Daarnaast wordt rekening gehouden met de toekomst door continu te verbeteren.

Voorbeelden van de Lean methodiek in onze projecten:

  • Lean in een bouwproces
  • Lean in een onderzoeksomgeving

Lean in een bouwproces
Lean toepassen in een bouwproces draagt bij aan maximale klanttevredenheid. De basis van Lean ligt in het herkennen en wegnemen van verspillingen op diverse vlakken zoals doorlooptijd, financiën, materiaal, restafval op de bouwplaats, etc. Lean helpt faalkosten te voorkomen, verkort de doorlooptijd en geeft u als opdrachtgever de meest optimale prijs-kwaliteit verhouding. Dit zonder onverwachte verassingen tijdens het proces of achteraf. Het beste resultaat van een Leantraject in het bouwproces wordt bereikt door aanbesteden in bouwteam of met geïntegreerde contracten.

Aestate past de Lean methodiek toe op het gebied van aanbesteden, ontwerpen en bouwen. Dit geeft als resultaat:

  • de meest optimale prijs voor het gewenste product;
  • rust gedurende het (bouw)proces;
  • de juiste informatie om de juiste keuzes te maken;
  • een korte doorlooptijd.

Lean in een onderzoeksomgeving
Bij de verhuizing van onderzoeksgroepen (laboratoria en kantoren) van VU, VUmc en UvA naar het O|2 gebouw heeft Aestate succesvol gebruik gemaakt van de Lean methodiek. Er is kritisch gekeken naar de huidige laboratoria en kantoren. Er is antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Welke werkprocessen zijn er?
  • Wat hebben lab- en kantoormedewerkers daarvoor nodig?
  • Wat is de ideale en efficiënte voorraadhoogte?
  • Welke verspillingen herkent de organisatie in de eigen werkomgeving?

Daarbij is rekening gehouden met alle facetten van een werkomgeving.  Bij een lab omgeving gaat het niet alleen om de inrichting van de labs en kantoren maar wordt ook gekeken naar de processen van inkoop, logistiek, ICT en andere werkafspraken. Het doel is om de processen te verbeteren en verspilling te elimineren. De inhuizing van verschillende onderzoeksgroepen vraagt om een efficiënte en logische inrichting van het gebouw. Kritisch nadenken over de werkprocessen is hierbij essentieel.