Nieuws / 17 oktober 2018

Het Joint Research Centre (JRC) is een multi-user labgebouw voor bèta onderwijs en -onderzoek, dat op een toekomstbestendige wijze o.a. University College Roosevelt, Hogeschool Zeeland en Scalda gaat faciliteren. Het JRC vormt de verbinding tussen de drie clusters van de Zuidwestelijke Delta: Delta Technology, Water & Energie en Biobased Economy Food.

De samenwerking tussen onderwijsinstellingen, overheden en ondernemingen in het Innovatiecluster maakt het mogelijk verrassende cross-overs te realiseren tussen onderzoek, onderwijs en bedrijven. Dit leidt niet alleen tot vernieuwing in het onderwijs en innovatie, het maakt Zeeland ook een aantrekkelijke partner voor ondernemers en onderzoeksinstellingen.

Aestate ondersteunt het College van Bestuur van de Hogeschool Zeeland bij het opstellen en implementeren van de visie op samenwerken in dit gebouw met bijbehorende facilitaire diensten.

Meer informatie?

Neem contact op met Jackie de Vries via 030 – 637 63 77 of via e-mail jdevries@aestate.nl