Nieuws / 24 mei 2012

 Nadat vorig jaar in samenwerking met Aestate een portefeuillestrategie voor de kantoorhuisvesting van de rijksoverheid is opgesteld, speelt nu de vraag hoe de Rgd in zijn rol als huisvester van het Rijk, aantoonbare toegevoegde waarde kan leveren en een pro-actievere rol naar haar klanten kan vervullen bij de ontwikkeling, het gebruik en de benutting van de grootste vastgoedportefeuille van ons land.

Naast het beschikken over de juiste kennis en kunde, moet de Rgd, om deze rol te vervullen, inzicht hebben in relevante contextuele ontwikkelingen. Aestate is gevraagd te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de agenda voor de toekomst. Door tijdig inzichtelijk te maken of en hoe externe ontwikkelingen de vraag naar huisvesting kunnen beïnvloeden, kunnen prioriteiten gesteld worden, kan men proactief handelen en kunnen de juiste middelen gekozen worden om de gewenste strategie te realiseren. Doel is een concreet en toepasbaar actieplan op te stellen op basis waarvan de Rgd haar (vastgoed-)strategie kan ontwikkelen én implementeren.