Nieuws / 11 juni 2012

In januari 2012 is Aestate gevraagd om de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling te adviseren over de overdracht van de vastgoedportefeuille t.b.v. welzijnsactiviteiten naar de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO). Deze overdracht vindt plaats in het kader van de invoering van Vernieuwend Welzijn. De vraagstelling richt zich op de ontvlechting van de vastgoedactiviteiten en -kosten uit de welzijnsbudgetten. Deze ontvlechting heeft gevolgen voor de taken en verantwoordelijkheden en de bijbehorende budgetten. Om de ontvlechting te kunnen vormgeven is het nodig inzicht te hebben in de huidige, maar ook in de toekomstige kosten voor het beheer en onderhoud van de accommodaties. Ook dienen er afspraken gemaakt te worden over de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het beheer en onderhoud. Daarnaast zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de wijze waarop de transformatie, de daadwerkelijke overdracht van het beheer en de exploitatie van de totale welzijnsvastgoedportefeuille, naar UVO gerealiseerd wordt.