Nieuws / 26 april 2012

Recent is het boek Creative Knowledge Cities verschenen met een bijdrage van Jackie de Vries. Het boek is gebaseerd op een holistisch en pragmatisch perspectief vanuit verschillende theorieën over het ontstaan van de kennisstad. Naast reflecties vanuit de theorie op de praktijk, beschrijven de verschillende auteurs internationale voorbeelden. Het boek biedt dan ook een breed spectrum voor professionals in planologie, stadsontwikkeling en stedenbouw. Maar ook voor regionale overheden en gemeenten biedt het boek een waardevolle referentie.

De bijdrage van Jackie is een hoofdstuk over de kennisstad waarin de relatie tussen steden en hoger onderwijsinstellingen nader wordt beschreven. Het hoofdstuk is tot stand gekomen in samenwerking met Alexandra den Heijer en prof. Hans de Jonge van de TU Delft