Nieuws / 13 maart 2012

Er wordt binnen de Hogeschool Zeeland (HZ) gewerkt aan een nieuw instellingenplan. Een van de thema’s betreft de ‘Inspirerende campus’. Aestate ondersteunt de themagroep van de HZ die de visie op de inspirerende campus en het plan van aanpak voor de realisatie ontwikkelt. Deze visie geeft antwoord op alle vastgoed gerelateerde vragen in de komende periode. Vervolgens kunnen de ingrepen die nodig zijn om de campus op de Edisonweg aan te laten sluiten bij de huidige en toekomstige wensen bepaald worden.

In samenspraak met de gebruikers zijn de fysieke kaders (m² en kwaliteiten) geïnventariseerd. Er is gewerkt met modelmatige onderwijstypologieën om de aard van het onderwijs naar passende huisvesting voor de toekomst te vertalen. Het gaat hierbij niet alleen om onderwijsvoorzieningen maar ook om functies op het gebied van wonen, retail en leisure, bedrijven en infrastructuur. Op deze manier is de ruimtevraag voor de gehele campus in beeld gebracht. Wat volgt is de confrontatie met het aanbod en een stappenplan: de aanpassingen aan de bestaande huisvesting om de inspirerende campus te realiseren. De resultaten worden op korte termijn binnen de HZ gepresenteerd.