Nieuws / 3 juni 2012

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in samenwerking met het ministerie van Financiën en de Rijksgebouwendienst een onderzoek laten uitvoeren naar museumvastgoed. Het onderzoek richtte zich op de mogelijkheid en wenselijkheid om het eigendom van het vastgoed aan verzelfstandigde musea over te dragen. De doelstelling van het onderzoek was om na te gaan of met de overdracht van het eigendom op doelmatige wijze meer ruimte kan worden gegeven aan ondernemerschap en de overheidsbemoeienis verder kan worden beperkt.

Aestate participeert in de onderzoeksgroep van de Technische Universiteit Delft, die het onderzoek heeft uitgevoerd. Er is onderzocht wat het mogelijke effect is van de overdracht op het ondernemerschap. Ook is gekeken welke lessen geleerd kunnen worden uit vier sectoren waar overdracht van vastgoed heeft plaatsgevonden: hogescholen, universiteiten, de gezondheidszorg (ziekenhuizen) en de politie. Op basis van die ervaringen zijn lessen getrokken en aanbevelingen geformuleerd.