Ingrid heeft Bouwtechnische Bedrijfskunde gestudeerd aan de Avans Hogeschool in Tilburg. "Dit was destijds nog gewoon de HTS. Uit deze studie is een clubje oud studenten ontstaan waarmee ik een stichting heb opgericht om kleinschalige projecten (scholen, zorggebouwen, weeshuizen) in ontwikkelingslanden te ontwikkelen en financieren. Inmiddels hebben we projecten in o.a. Indonesië, Vietnam, India, Nepal, Kenia, Tanzania en Ecuador gerealiseerd." In de avonduren heeft Ingrid naast haar werk Rechten gestudeerd. "Ik ben begonnen met Nederlands Recht en voor mijn Master overgestapt naar Fiscaal recht. Dit betekende dat ik weer helemaal opnieuw moest beginnen, maar het cijfermatige van deze richting ligt mij beter, omdat het meer concreet is."

Na haar studie is ze begonnen op de afdeling calculatie bij een bouwmaatschappij in Den Haag, daarna is ze overgestapt naar de projectontwikkeling. "Ik heb mooie en grote projecten mogen doen, zoals de herontwikkeling van het oude AZU terrein aan de Catharijnesingel in Utrecht, de stations ontwikkeling van het CS in Breda en het Museum voor Grafische vormgeving. Bij toeval ben ik in het zorgvastgoed terecht gekomen en ben ik betrokken geweest bij de IC afdeling van het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en het Audiologische Centrum, eveneens in Tilburg. Voor het Verbeeten Instituut heb ik de uitbreiding van de bestralingsbunkers en de nucleaire laboratoria mogen ontwikkelen en de beide dependances voor oncologische patiënten van dit instituut bij het Amphia ziekenhuis en het Jeroen Bosch ziekenhuis. Als concern adviseur vastgoed ben ik verantwoordelijk geweest voor het vastgoed van een grote zorginstelling in Rotterdam en heb ik een aantal toezichthoudende functies (gehad) in de zorgsector, kinderopvang en bij woningcorporaties."

Zelfstandig adviseur

Na een zelfstandige periode als adviseur was Ingrid op zoek naar meer verbinding en samenwerking met collega's en ze kwam bij toeval de vacature van Aestate tegen. "Aestate is een organisatie die mooie en interessante sectoren bedient met prachtige, uitdagende en complexe projecten. Hier wil ik graag vanuit mijn passie aan bijdragen. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de werkzaamheden binnen de sectoren zorg en de woningcorporaties, omdat ik hier kansen zie voor Aestate." "Ik word enthousiast van het werken in een team, door mensen met elkaar te verbinden, te kijken wat het gezamenlijke doel is en daar samen aan te werken. Het geeft mij energie als ik vanuit deze passie kan werken."

Belevingswaarde

"Ik denk dat ik het meest trots ben op de werkzaamheden die ik voor het Verbeeten instituut heb gedaan, omdat ik daarvan heel dichtbij ervaren heb wat een gebouw voor een bezoeker, c.q. gebruiker doet. In plaats van een klinische omgeving te maken hebben we bij de dependances en de uitbreidingen van de bunkers op de hoofdlocatie nadrukkelijk gezocht naar de belevingswaarde van de patiënt en zijn we samen met Philips Lighting destijds uitgekomen bij de uitvoering van een persoonlijke patiëntomgeving. Dit in de vorm van muziek en verlichting die, tijdens de behandeling, persoonlijk gekozen kan worden en waarbij de algemene wachtruimten meer aansluiten bij een soort huiskamergevoel."

Maatschappelijke bijdragen

"Ik wil nog een heleboel bereiken. Ik wil mijn maatschappelijke bijdragen leveren, door als toezichthouder in verschillende sectoren mee te denken met de ontwikkelingen. Wil graag nog een aantal mooie projecten doen in ontwikkelingslanden in met name Afrika en India, omdat ik vanuit mijn vriendenkring erg betrokken ben bij deze landen en het heerlijk vind om daar te reizen. Ik vind duurzaamheid een belangrijk thema en wil ook hier graag een actieve bijdrage aan leveren door te kijken hoe de energietransitie sneller en beter kan. Dit kan bij Aestate volgens mij door woningcorporaties en zorginstellingen enthousiast te maken over alternatieve energievormen en andere duurzame maatregelen, die bovendien een aanzienlijke financiële besparing kunnen opleveren, zodat er altijd een voordeel ontstaat voor alle partijen, de organisatie, de gebruikers en het milieu. Ik wil mijn netwerk inzetten om de basis van de services die door Aestate geleverd worden te vergroten, zodat meer kansen gecreëerd kunnen worden en de risicospreiding groter kan worden."

Aestate is voor mij een organisatie die mooie en interessante sectoren bediend met prachtige, uitdagende en complexe projecten, waar ik graag vanuit mijn passie aan wil bijdragen. Ik zie de toegevoegde waarde van Aestate als een innovatieve organisatie die kansen biedt aan professionals om met ideeën te komen, om binnen de huidige advieswereld van het vastgoed een onderscheidend stAEtement te maken.

Nieuws

Programmamanager voor Schoolwerktuinen voor de VU

Ingrid den Teuling - 08 november 2021
swt_ut_aestate
Nieuws

Rijndam, Hybride werken in de revalidatie

Ingrid den Teuling - 01 september 2021
rijndam_ut_aestate

Mijn specialisaties

/ Zorgvastgoed
/ Bouwadvies

Projecten