Programmamanagement

Groei, kwaliteitsverbetering of marktverbreding, het zijn voorbeelden van strategische doelstellingen die organisaties hebben. Dergelijke doelstellingen vragen vaak een verandering in het primair proces en in bedrijfsmiddelen. Een ander primair proces stelt immers andere eisen aan bijvoorbeeld huisvesting, de organisatie zelf, ICT en facilitaire diensten. Cruciaal is dat al deze middelen op het einddoel én op elkaar worden afgestemd. Dit is een vaak complexe opgave en niet in één project te vangen. Vraag is dan ook: hoe stuur je een dergelijk traject aan?

Programmamanagement biedt hier uitkomst. Hieronder verstaan we het aansturen van een verandertraject en daaraan gerelateerde projecten. In zo’n traject vertalen we de strategische doelstellingen achtereenvolgens in operationele doelen (wat gaan bedrijfsmiddelen bijdragen?) en in concrete projecten en acties. Dit kunnen huisvestings- of ICT- projecten zijn, maar ook trajecten op het gebied van cultuurverandering, ontwikkeling van organisatie of serviceconcepten. Dergelijke trajecten worden integraal aangestuurd: de samenhang en het einddoel blijven centraal staan. Hierdoor zal het eindresultaat maximaal ondersteuning bieden aan de beoogde doelstellingen.