Techniek College Rotterdam is sinds 1 augustus 2016 een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine en daarmee de grootste mbo-school voor technisch onderwijs in regio Rijnmond. Sinds de samenwerking is Techniek College Rotterdam naast het onderwijs ook verantwoordelijk voor de huisvesting. Hierdoor is behoefte ontstaan aan een heldere visie en strategie voor de toekomst.

Aestate is sinds mei 2020 betrokken bij het opstellen van een huisvestingsvisie en -strategie.

 

techniek-college-rotterdam

Factsheet

46.000 m² bvo
6.850 studenten
450 medewerkers

Huisvestingsvisie

Deze opdracht is in de COVID-19 periode digitaal gestart met het brainstormen over de ‘droom’ huisvestingsportefeuille. Hierbij is onderzocht hoe de ideale onderwijsomgeving van Techniek College Rotterdam er in 2030 uitziet. Dit heeft geleid tot de eerste contouren van een huisvestingsplan voor 2030 en een visie waarin staat waar de huisvesting van Techniek College Rotterdam aan moet voldoen.

Om de huisvestingsvisie breder in de organisatie bekend te maken  is de visie gepresenteerd op de studiedag van Techniek College Rotterdam. Tijdens deze presentatie zijn de contouren van de huisvestingsvisie toegelicht. Daarnaast is er een online tool gebruikt om aan de hand van stellingen de visie te bespreken. Dit heeft ervoor gezorgd dat het duidelijk is geworden wat de medewerkers belangrijk vinden om mee te nemen in het vervolgtraject.

Los ook mijn vraagstuk op!

Huisvestingsstrategie

Nu de huisvestingsvisie duidelijk op papier staat, is de volgende stap om deze te vertalen naar een huisvestingsstrategie. Om deze vertaling te maken is gebruik gemaakt van een interactieve DUPLO-sessie. In zo’n sessie worden alle mogelijke schuifbewegingen inzichtelijk gemaakt door middel van DUPLO-stenen die de benodigde ruimte van opleidingen weergeven. De DUPLO-sessie is één van de technieken die Aestate gebruikt om complexe vraagstukken inzichtelijk te maken en draagvlak in de organisatie te creëren. De uitkomsten van de sessie leiden tot mogelijke schuifbewegingen voor zowel de korte- als langetermijnplannen.

 

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Jackie de Vries via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar jdevries@aestate.nl of met Lotte Lageschaar via llageschaar@aestate.nl.

 

Uitgevoerd door:

Lotte Lageschaar

Medior adviseur

030 – 637 63 77

Specialist Lotte Lageschaar | Aestate
techniek-college-rotterdam
Een heldere visie en strategie voor de toekomst.