Aestate ondersteunt de OPCW bij het realiseren van de ambitie om het OPCW Lab en de Equipment Store te upgraden naar een Centre for Chemistry and Technology. Dit centrum wordt een vlaggenschip voor de OPCW en de OPCW-community en vergroot en verbetert de mogelijkheden voor onderzoek, analyse en training. Het centrum ondersteunt de OPCW bij haar voortdurende en leidende inzet voor een wereld vrij van chemische wapens.

Versterken faciliteiten

Met het project Upgraden van het OPCW Lab en de Equipment Store wil de OPCW haar faciliteiten en mogelijkheden op het gebied van wetenschap en technologie verder versterken om zo de dreiging van chemisch wapens te kunnen blijven adresseren. Daarnaast draagt het project bij aan het ondersteunen van de opbouw van kennis en kunde op het gebied van Chemische Wapens bij de lidstaten van de OPCW.

OPCW overziet als uitvoeringsorgaan van het Verdrag Chemisch Wapens de wereldwijde inspanning om Chemische Wapens te vernietigen. Sinds het verdrag in werking trad (1997), met inmiddels 193 lidstaten, is dit het meest succesvolle ontwapeningsverdrag. Voor haar continue inzet hiervoor heeft de OPCW in 2013 de Nobel Prijs voor de Vrede ontvangen.

Los ook mijn vraagstuk op!
OPCW_logo_web
Aestate_1_BuildingImpression_OPCW_Aestate-2018_1

Factsheet

oppervlak 4.800 m2 oppervlakte
worldwide Toekomstvast labconcept
prijs 25 miljoen euro
jaar geplande oplevering 2021

Aanpak Aestate

In de initiatieffase van het project in 2017 heeft Aestate het globale programma van eisen voor het Centre for Chemistry and Technology gedefinieerd. Inmiddels ondersteunen wij de OPCW in de volle breedte van het project

  • Gedetailleerd programma van eisen
  • Scouten van mogelijke locatie
  • Advisering bij de vastleggen voorkeurslocatie
  • Aanbestedingsstrategie
  • Fondsenwerving
  • Conceptontwikkeling, inclusief IT-concept, Services-concept, Security-concept
  • Voorbereiden ontwerpfase, constructiefase, implementatiefase en nazorg

Daniël: “Het geeft veel voldoening om onze expertise in te zetten voor een organisatie die zich voor zo’n belangrijk doel inzet!”

 

Met het project Upgraden van het OPCW Lab en de Equipment Storewil de OPCW haar faciliteiten en mogelijkheden op het gebied van wetenschap en technologieverder versterken om zo de dreiging van chemisch wapens te kunnen blijven adresseren. Daarnaast draagt het project bij aan het ondersteunen van de opbouw van kennis en kunde op het gebied van Chemische Wapens bij de lidstaten van de OPCW.

OPCW overziet als uitvoeringsorgaan van het Verdrag Chemisch Wapens de wereldwijde inspanning om Chemische Wapens te vernietigen. Sinds het verdrag in werking trad (1997), met inmiddels 193 lidstaten, is dit het meest succesvolle ontwapeningsverdrag. Voor haar continue inzet hiervoor heeft de OPCW in 2013 de Nobel Prijs voor de Vrede ontvangen.

Uitgevoerd door:

Daniël Koningen

Directeur / Senior adviseur

030 - 637 63 77

Specialist Daniel Koningen

Voor dit project uitgevoerde diensten

OPCW_logo_web
Hoe wij OPCW ondersteunen bij het upgraden van het OPCW…

Daniel Koningen

Lead consultant