In 2000 neemt de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht (DMO) het initiatief tot het realiseren van een sportaccommodatie in het plangebied Galgenwaard ter vervanging van twee sporthallen in het centrum van de stad Utrecht. Gelijktijdig heeft FC Utrecht het initiatief genomen voor de herontwikkeling van haar stadion. Twee projecten die onlosmakelijk verbonden zijn met de ontwikkeling van de locatie Galgenwaard.

Enkele jaren later, in 2008, start DMO van de gemeente Utrecht meerdere projecten op om haar sportaccommodaties up-to-date te houden. Zoals de nieuwbouw van sportaccommodatie ‘Nieuw-Zuilen’ en (top)turnaccommodatie ‘Nieuw-Welgelegen’. De werkzaamheden van de architect voor deze projecten moesten Europees worden aanbesteed.

Voor beide trajecten vroegen zij Aestate om advies en ondersteuning.

Los ook mijn vraagstuk op!

fc-utrecht-logo-klanten-aestate
Architectenselecties Nieuw Welgelegen en Nieuw-Zuilen | Aestate

Factsheet

oppervlakHerontwikkeling Galgenwaard en Nieuw Welgelegen
jaarIn gebruikname 2005 en start bouw 2009
personasIn opdracht van DMO gemeente en FC Utrecht
prijsBegeleiding van PvE tot realisatieovereenomst

Projectmanagement Galgenwaard

Aestate heeft als gedelegeerd opdrachtgever zowel FC Utrecht als de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht adviseerden we bij het opstellen van het Programma van Eisen en het maken van de ontwikkelings- en realisatieovereenkomst. Ook verzorgden we de communicatie met toekomstige gebruikers en overheden.

Vervolgens hebben we als projectmanager de uitvoering en ingebruikname van de sporthal begeleid. De nieuwe sporthal is in 2005 in gebruik genomen.

Architectenselecties Nieuw Welgelegen en Nieuw-Zuijlen

In de periode 2008 – 2009 start de afdeling Sport van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Utrecht meerdere projecten op om haar sportaccommodaties up-to-date te houden. Daaronder vielen ook de nieuwbouw van de multifunctionele sportaccommodatie ‘Nieuw-Zuilen’ en de nieuwbouw van de (top)turnaccommodatie ‘Nieuw-Welgelegen’. De werkzaamheden van de architect voor deze projecten moesten Europees worden aanbesteed.

Aestate heeft deze selectieprocedures en contractering van de geselecteerde architect begeleid. Onze werkwijze in deze opdrachten is door Architectuur Lokaal aangemerkt als een “snelle en schone aanbesteding”.

Kijk hier voor de case van Aestate in de publicatie Best practices architectenselectie: zo kan het ook.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de gemeentelijke ontwikkeling van sportaccomodaties contact op met Jackie de Vries via 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar jdevries@aestate.nl

Uitgevoerd door:

Jackie de Vries

Directeur / Senior adviseur

030 - 637 63 77

Specialist Jackie De Vries

Voor dit project uitgevoerde diensten

Logo gemeente Utrecht / Aestate / huisvestingsadvies
Architectenselectie en ondersteuning in realisatie, van PvE tot ingebruikname

Jackie

Adviseur