Hoe bepaal ik het aantal klaslokalen uitgaande van een m² norm per leerling? Of hoe bepaal ik het aantal benodigde labs, werkplaatsen en vergaderzalen? Dit zijn vraagstukken waarbij de totale omvang in m² omgezet moet worden naar het aantal ruimten. Hierbij spelen de bedrijfstijden en de mogelijkheden voor roosteren een belangrijke rol. En ook de bezetting en de afmetingen van de ruimte.

Om daar eenduidig inzicht in te krijgen vertalen wij de ruimtenorm naar ruimtesoorten.

Het nut van inzicht in ruimtebehoefte
Inzicht in de ruimtebehoefte is noodzakelijk. Het beantwoordt vragen als:

  • Past een organisatie in een bepaald gebouw?
  • Wat zijn de ruimtelijke consequenties van het verruimen van bijvoorbeeld de openingstijden of het veranderen van de groepsgrootte?
  • Welke beleidskeuzes hebben de meeste impact op de ruimtevraag?

De ruimtebehoefte vormt de input voor een huisvestingsplan of investeringsraming.

Kennis en expertise Aestate
De ruimtebehoefte is afhankelijk van meerdere factoren: het aantal gebruikers, het soort activiteiten en hoe ‘ruim’ een organisatie gehuisvest wil zijn. Ook hebben alle ruimtesoorten zoals klaslokalen, werkplaatsen en laboratoria ieder hun specifieke eigenschappen. Denk aan piekbelastingen en roostertijden in het onderwijs en speciale apparatuur in laboratoria en werkplaatsen. Aestate heeft de kennis en expertise van deze werkprocessen om de vertaling te kunnen maken naar een realistische ruimtebehoefte.

Ruimtebehoeftemodel onderwijs