Serviceconcept

Is uw organisatie overgegaan op een nieuwe manier van werken? En zijn de facilitaire services hierop aangepast? Mogelijk dat de ‘oude’ dienstverlening de nieuwe werkvormen niet optimaal ondersteunt. Het serviceconcept biedt hierin de oplossing. Het zorgt voor aansluiting van uw facilitaire dienstverlening bij de ambities van uw organisatie.

Aestate helpt u graag bij het opstellen van een serviceconcept.

Uit welke elementen bestaat een serviceconcept?

  • de ambities van de gebruiker, vertaald in een servicevraag;
  • de ambities van de facilitaire organisatie, vertaald in een serviceaanbod;
  • de match tussen bovenstaande; benoemen van te onderscheiden services;
  • een opgave van betrokken stakeholders met bijbehorende rol;
  • een afbakening van taken en verantwoordelijken van zowel de facilitaire dienstverlening als de gebruiker;
  • een verschilanalyse tussen de beoogde dienstverlening en huidige dienstverlening. Hoe groot of hoe klein is de verandering?;
  • de betaalbaarheid van de beoogde services.

Het serviceconcept dient als basis voor het opstellen van serviceniveauovereenkomsten. Het onderbouwt welke gebouwvoorzieningen nodig zijn om het serviceconcept te ondersteunen. Wij helpen u om de veranderopgave binnen de facilitaire- en gebruikersorganisatie bespreekbaar te maken en de organisaties voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Aestate heeft onder andere bij het O|2 project een serviceconcept opgesteld.