Aestate merkt dat er een groot kennis hiaat is in de markt wat betreft het vertalen van Sustainable Development Goals naar maatregelen voor verduurzaming van huisvesting. Uit de adviespraktijk blijkt dat de opdrachtgevers van Aestate de Sustainable Development Goals (SDG’s) belangrijk vinden en steeds vaker opnemen in de visiedocumenten. Echter, de SDG’s zijn niet allemaal direct toepasbaar op huisvesting. Ook blijkt dat opdrachtgevers bij het bepalen van de doelstelling niet weten welke gevolgen hieraan vastzitten bij implementatie van de gekozen maatregelen.

“Aestate helpen meer inzicht te geven in de SDG’s en hoe deze gebruikt kunnen worden bij de verschillende opdrachtgevers met duurzaamheids-vraagstukken”

Download het onderzoeksrapport »

Duurzaamheid in de praktijk

Hiat SDG's in de markt
De groene revolutie
Verduurzaming van huisvesting

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderzoek ‘De onderwijsruimte in de toekomst’? Neem dan contact op met Aestate via 030 – 637 63 77 of via info@aestate.nl

Meer over onze AEcademy