Kwaliteit en Duurzaamheid

Kwaliteit en duurzaamheid zijn voor Aestate erg belangrijk. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te behouden en te verbeteren en om een concrete bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving en de maatschappelijke verwachtingen, heeft Aestate een kwaliteit-, informatiebeveiliging en milieumanagementsysteem opgesteld. Dit systeem is vanaf 2018 in lijn met de normen NEN-EN-ISO 9001:2015, NEN-EN-ISO 14001:2015 en NEN-EN-ISO 27001:2013. 

Jackie de Vries Directeur / Senior adviseur
Jackie de Vries

Kwaliteit en integriteit

Sinds de oprichting van Aestate is kwaliteit de drijfveer binnen de organisatie. Voor onze ontrafelexperts is het dan ook vanzelfsprekend dat zowel ons advies als onze interne bedrijfsvoering van hoge kwaliteit zijn. Kwaliteit is voor ons meer dan het voldoen aan de verwachtingen van onze klanten. Het is ook het continu ontwikkelen van methoden, processen en mensen. Iedereen die betrokken is bij het realiseren van een dienst wordt van tevoren duidelijk gemaakt dat wat vooraf is overeengekomen moet worden geleverd. Hierbij mogen geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit, de prijs, de levertijd, de arbeidsomstandigheden of het milieu. Wij voeren onze dienstverlening uit met een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau en scherpen onze kwaliteitsdoelstellingen elk jaar aan. Alle bevindingen, zowel interne zaken als externe zaken, resulteren in KPI’s, acties en doelstellingen op het gebied van kwaliteit en milieu. Daarnaast voeren wij klanttevredenheidsonderzoeken uit en beoordelen we ook onze leveranciers. 

Bovendien beheren en beschermen we bij Aestate gevoelige informatie. De aanpak die daarbij komt kijken omvat risicobeoordeling, beveiligingsmaatregelen en continue verbetering om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens te waarborgen. 

Duurzaamheid

Huisvesting moet een positieve bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Daarom benutten wij gedurende onze werkzaamheden proactief de mogelijkheden om verbeteringen op het gebied van duurzaamheid te verwerken in ons advies. Al onze werkzaamheden zijn gericht op het zo optimaal gebruik maken van de schaarse middelen, waaronder het zo efficiënt mogelijk inzetten van huisvesting.  

Daarnaast wordt jaarlijks onze CO2 footprint berekend en worden maatregelen genomen deze footprint te beperken en/of te verkleinen. Zo bevindt ons kantoor zich in het kantoorgebouw Helix in Utrecht, een bedrijfsverzamelgebouw. Dit betekent dat het pand door meerdere gebruikers gehuurd en gebruikt wordt. Het Helix is gecertificeerd voor “WELL Core Zilver”, wat aangeeft dat het gebouw bijdraagt aan een gezonde en comfortabele werkomgeving. 

Tessa op kantoor | Aestate ontrafelexperts
Banner-Helix-2

Aestate als organisatie

Daarbij is de kantoorruimte van Aestate zelf opgedeeld in flexplekken, vergaderruimtes en afgesloten werkplekken en wordt er gebruik gemaakt van de gedeelde ruimte in het Helix: het Atrium. Op kantoor houden we rekening met het scheiden van afval, papierverbruik en afvalproductie. Ook rijden onze ontrafelexperts in elektrische auto’s om de CO2-uitstoot te beperken en wordt er zoveel als mogelijk gereisd met het openbaar vervoer (OV), het kantoor zit daarom ook op loopafstand van het OV-station Leidsche Rijn. 

Tot slot is Aestate een lerende organisatie, die constant bezig is met verbeteren van processen en werk. Concreet komt dit naar voren in de reguliere ‘Keek op de Week’ met alle collega’s, interne en externe kennissessies, coaching, het bieden van mogelijkheden tot opleiding en training, et cetera.  

Algemene voorwaarden

Op onze opdrachten is de DNR 2011 van toepassing.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over Aestate? U kunt uw klacht indienen via e-mail. Stuur uw klacht naar: info@aestate.nl. Vermeld hier in de subject van de mail dat het een klacht betreft en geef hierbij het onderwerp van de klacht aan. U vermeldt in de mail uw naam en de inhoudelijke beschrijving van de klacht.

U ontvangt van Aestate binnen 48 uur na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. Wij behandelen uw klacht binnen 10 werkdagen. U ontvangt dan een inhoudelijke reactie. Mochten wij meer tijd nodig hebben om de klacht inhoudelijk af te handelen, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Certificaten en procedures

Bekijk hier onze ISO-certificaten

NEN-EN-ISO 9001:2015
NEN-EN-ISO 14001:2015
NEN-EN-ISO 27001:2015
Directieverklaring
Milieubeleid
Privacy Statement