Hoe kom je tot een werkomgeving waarin alle medewerkers zich prettig voelen? Het hebben van een goede bureauwerkplek kan toch niet het enige zijn? Het bouwstenenboek helpt bij het bepalen van de juist werkplek typen die aansluiten op het werkproces en is daarmee een waardevol instrument in de ontwikkeling van een nieuwe werkomgeving. Het draagt bij aan de vertaling van jouw werkproces naar de fysieke werkomgeving. Daarnaast biedt het ontwikkelen van bouwstenen de ruimte om een flexibele, multifunctionele en uniforme huisvesting te realiseren. Daarmee is het bouwstenenboek een onmisbare tool in de ontwikkeling van een toekomstbestendig huisvestingsconcept of -plan.

Bouwstenenboek

Een bouwstenenboek beschrijft de verschillende benodigdheden om de toekomstige huisvesting op te kunnen bouwen. Het geeft aan wat de kwaliteit van de huisvesting is. Deze bouwstenen veelal in de vorm van fysieke ruimten kunnen worden toegepast om specifieke activiteiten uit het werkproces te faciliteren. Een bouwsteen laat zien welke activiteiten deze huisvest, hoe de fysieke omgeving wordt vormgegeven, welke IT of meubilair nodig is en welke gedragsafspraken nodig zijn voor een optimaal gebruik. Daarnaast beschrijft een bouwsteen de mate van flexibiliteit en uitwisselbaarheid.  Het bouwstenenboek kan hiermee gezien worden als een catalogus met verschillende typen werkplekken.

Bouwstenenmix

Met het bouwstenenboek bepalen we vervolgens de bouwstenenmix. Per activiteitenprofiel, dat we opstellen op basis van een activiteitenregistratie, wordt inzichtelijk gemaakt welke bouwstenen nodig zijn om de werkprocessen te ondersteunen. Met het bouwstenenboek en de uitkomsten van de activiteitenregistratie kunnen we de vertaling maken naar een ruimtelijk plaatje.

Aan de hand van een ruimtebehoeftemodel (RBM) en de bouwstenenmix bepalen we de benodigde omvang van de huisvesting. Hiermee wordt de toekomstige huisvesting gekwantificeerd. Hoeveel van welke bouwstenen zijn nodig om voor de medewerkers optimaal te ondersteunen in hun werk? Door middel van een Ruimtelijk- Functioneel Programma van Eisen (RF PvE) wordt dit verder uitgewerkt. 

Participatiedoelen

Verbinden | van stakeholders
Ervaring ophalen | wat vindt de gebruiker?
Verbeelden | van ideeën en plannen
Bouwstenenboek

Voor wie en wanneer? 

Een bouwstenenboek is bruikbaar voor iedereen die zich bezig houdt met de ontwikkeling een nieuwe huisvesting: 

  • Ontwikkeling huisvestingsconcept Een bouwstenenboek wordt vaak toegepast bij de ontwikkeling van een huisvestingsconcept. De bouwstenen bieden een kwalitatieve beschrijving van de huisvestingsvraag: de benodigde huisvesting, de IT en de gedragsafspraken voor een optimaal gebruik.
  • Input voor een Programma van Eisen Het bouwstenenboek kan gebruikt worden als input voor een Programma van Eisen. Het PvE betreft een verdere uitwerking van de bouwstenen en de zogenaamde bouwstenenmix. Welke typen en aantallen bouwstenen zijn benodigd en hoe wordt daar gebruik van gemaakt? 

 

Kennisclip Bouwstenenboek

Veelgestelde vragen

Wat is bouwmanagement?

Het zorgvuldig begeleiden en het continue monitoren van bouwprocessen.

Waarom is een bouwstenenboek belangrijk?

Een bouwstenenboek is een onmisbare tool in de ontwikkeling van een toekomstbestendig huisvestingsconcept of -plan. Het helpt bij het vertalen van werkprocessen naar de fysieke werkomgeving en bij het realiseren van een flexibele, multifunctionele en uniforme huisvesting die aansluit bij de behoeften van medewerkers.

Wat is een bouwstenenboek?

Een bouwstenenboek beschrijft de verschillende elementen die nodig zijn voor het opbouwen van toekomstige huisvesting. Het gaat om meer dan alleen bureauwerkplekken; het omvat diverse fysieke ruimten die specifieke activiteiten uit het werkproces faciliteren.

Wat is een bouwsteen?

Een bouwsteen is veelal in de vorm van fysieke ruimten. Een bouwsteen laat zien welke activiteiten deze huisvest, hoe de fysieke omgeving wordt vormgegeven, welke IT of meubilair nodig is en welke gedragsafspraken nodig zijn voor een optimaal gebruik. Daarnaast beschrijft een bouwsteen de mate van flexibiliteit en uitwisselbaarheid.

Toegepast op deze projecten