Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) heeft een aantal uitdagingen als het gaat om huisvesting. Doordat de afgelopen jaren het thuiswerken meer de overhand heeft gekregen kwamen er meer kantoren leeg te staan. Wat is er nodig om de beschikbare ruimte efficiënter in te zetten zodat er meer ruimte gebruikt kan worden door studenten en het onderwijs? En hoe sluit de werkomgeving beter aan bij het werken op locatie en thuis? Aestate speelde een actieve rol bij de verkenning van de (on)mogelijkheden, ideeën en wensen van het GLR. Door dit goed op papier te zetten is het uiteindelijk mogelijk om flexibeler met de huisvesting en indeling van de ruimtes om te gaan.

Factsheet

Quickscan
4500 studenten en 460 medewerkers
Creatieve industrie
Beroepsonderwijs

Het Grafisch Lyceum Rotterdam. Fotograaf: René de Wit.

Het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) is een vakschool op het gebied van media, entertainment en technologie. Het GLR biedt beroepsonderwijs in de creatieve industrie op mbo-niveau 2, 3 en 4 en heeft daarnaast een vmbo-afdeling voor vormgeven en media. Het GLR telt ongeveer 4500 studenten en rond de 460 medewerkers.

Ontmoeten, samenwerken en kennisontwikkeling staan hoog in het vaandel bij het GLR, maar vanwege de ervaringen die zijn opgedaan in de corona-periode is ook de vraag naar thuiswerken toegenomen. Om op deze doelstelling en ontwikkeling in te spelen geeft GLR in haar beleid aan dat medewerkers maximaal één derde van de werkweek thuis mogen werken. Gevolg hiervan is dat GLR een leegstand ziet ontstaan in de kantooromgeving. Aestate heeft het GLR geholpen bij het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van deze ontwikkelingen en uitdagingen. Anderzijds is het ook van belang te analyseren hoe de huisvesting nu gebruikt wordt, zodat inzicht ontstaat. Deze stappen zorgen voor een efficiënter en effectiever gebruik van de beschikbare ruimte.

Quickscan

Aestate heeft om een goed beeld te vormen over het huidige ruimtegebruik van het Grafisch Lyceum Rotterdam quickscan uitgevoerd. Dit houdt in dat op basis van bestaande informatie aangevuld met interviews een overzicht van het huidige gebruik is opgesteld. Bij de analyse is rekening gehouden met wensen en ideeën die onze Ontrafelexperts bij het College van Bestuur (CvB) en de ondersteunende diensten hebben opgehaald.

Optimalisatievoorstel

De uitkomsten van de quickscan hebben de Ontrafelexperts van Aestate vertaald naar een optimalisatievoorstel voor het GLR. In dit voorstel is geadviseerd de ruimtes efficiënter en multifunctioneel te gebruiken, waardoor de werkomgeving meer activiteitgericht kan worden ingericht. Ruimtes die in dit voorstel vrijkomen krijgen een andere functie, bijvoorbeeld een onderwijsruimte. Ook worden er meer overlegruimtes, ruimtes voor virtueel overleg en plekken om kort te landen gecreëerd. Met de quickscan en het optimalisatievoorstel van Aestate kan het GLR aan de slag om de werkomgeving te optimaliseren.

Aestate denkt graag met je mee!

Onze ontrafelexperts denken graag met je mee. Wil je meer weten over dit project bij het GLR? Neem dan contact op met Jackie de Vries via 030 – 637 63 77 of via het emailadres jdevries@aestate.nl

Copyright banner afbeelding: CACI, 2023.

Klanten_template – GLR
Uitdagingen bij het Grafisch Lyceum Rotterdam

Jackie de Vries

Directeur / Senior Adviseur