De Vrije Universiteit (VU) heeft als onderdeel van de stapsgewijze campusvernieuwing een nieuw onderzoeksgebouw aan de Zuidas ontwikkeld: het O|2 labgebouw. Dit gebouw biedt huisvesting aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek van VU, VUmc / AMC en in het kader van valorisatie het MyLab-concept binnen het thema Human Health and Life Sciences (H2LS). Aestate heeft de VU hierin ondersteund.

Los ook mijn vraagstuk op!

vu-logo

Factsheet

kubus oppervlakte icoon 33.500 m² oppervlakte
werkplek icoon 750 werkplekken
prijs kaartje icoon 150 miljoen euro
calender icoon Uitgevoerd in 2016

Gezamenlijk huisvesten binnen een onderzoeksthema

In het O|2 labgebouw werken onderzoekers van VU, VUmc/AMC en derden samen binnen het thema Human Health and Life Sciences (H2LS). Daarbij geldt als uitgangspunt ‘gezamenlijk wat kan, en alleen gescheiden wat echt gescheiden moet.’ High end onderzoeksinfrastructuur zoals het ML3 lab, de biobank en het radioactiviteitslab worden gedeeld, maar ook servicezones met klimaatkamers, opslag en spoelkeukens.

Ambities vertalen naar inpassing en implementatie

Aestate heeft de VU ondersteund in de initiatieffase (ambitiedocument, voorbereiding investeringsbesluit), in de ontwerpfase (variantenstudies inpassing en specials) en bij de implementatiefase (integrale aanpak business, bouw, conceptimplementatie) van O|2. Daarmee heeft Aestate een belangrijke bijdrage geleverd aan het waarmaken van de ambitie van de VU om een toekomstvast gebouw te realiseren, waarin ontmoeten en samenwerken centraal staat binnen het thema H2LS.

VU smart@O|2: conceptontwikkeling door Aestate

De laboratorium- en kantooromgeving zijn als één geheel bekeken. De werkprocessen die in beide omgevingen plaatsvinden, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit vormt de kern van VU smart@O|2. Het vormgeven van dit integrale concept was de opdracht voor Aestate. Kirstin de Boer, programmamanager huisvesting van de bètafaculteit van de VU: “Vanuit bètamedisch perspectief werd gekeken wat de meest logische invulling is voor het gebouw. Aestate opereert vaak op het grensvlak tussen gebruikers en project, de ambities van de campus organisaties en de ambitie van de faculteiten. Daarin vullen we elkaar goed aan. Daar waar ik focus op de behoefte van de gebruiker en hoe zij gewend zijn te werken, is Aestate als geen ander in staat om dat vervolgens te vertalen in generieke en later meer uitgewerkte concepten.” Gebruikers zijn bij het ontwerpen van de kantooromgeving door Aestate betrokken door middel van het schuiven van bouwstenen op plattegronden. Zo werd duidelijk hoe zij de invulling van de ruimtes zien. En kon er, binnen kaders, rekening worden gehouden met de eisen en wensen voordat een definitief ontwerp gerealiseerd werd.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over dit project of vrijblijvend advies contact op met Daniël Koningen via 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar dkoningen@aestate.nl

Voor dit project uitgevoerde diensten

vu-logo
Een integraal gebouwconcept voor de laboratorium- en kantooromgeving

Daniël Koningen

Integraal programma manager