Data- en informatiemanagement door Ontrafelexperts

De digitale transitie opent mogelijkheden voor het management binnen van jouw organisatie. Hoe zet je beschikbare bedrijfsmiddelen zo effectief en efficiënt mogelijk in? En hoe zorg je ervoor dat de beslissingen die je maakt toekomstbestendig zijn? Data- en informatiemanagement is cruciaal voor organisaties die hun ambities en doelstellingen willen realiseren. Alles draait om de beschikbaarheid van de juiste informatie bij de juiste persoon op het juiste moment. Aestate biedt diensten op het gebied van data-en informatiemanagement om organisaties te ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen op het juiste moment. We brengen informatie uit diverse bronnen samen, ontwikkelen dashboards en creëren inzichten die essentieel zijn voor toekomstbestendige bedrijfsvoering. Onze dashboard fungeren zo als een echt sturingsinstrument. Onze ontrafelexperts staan klaar om jouw organisatie te begeleiden door deze digitale transformatie!

Data- en informatiemangement door ontrafelexperts
Daniël Koningen Directeur / Senior adviseur
Daniël Koningen

Sturen op basis van kennis en wijsheid

Sturen met een geblindeerde voorruit, dat wil toch niemand? Iedere organisatie stelt ambities en doelstellingen. Vaak gaat dat over het effectiever en efficiënter inzetten van middelen. Daarbij kijkt een organisatie meestal wat verder weg in de toekomst en baseert zij deze doelen op visie en ontwikkelingen: een stip op de horizon. Een ideale situatie waar de organisatie zich naartoe wil bewegen.

Beschikken over de juiste informatie en inzichten is cruciaal om de vaarroute uit te zetten. Het stelt in staat de juiste beslissing op het juiste moment te nemen. Ligt de organisatie nog op koers, of moet er bijgestuurd worden? Informatiemanagement richt zich op de informatiebehoefte en -voorziening ten behoeve van de verschillende bedrijfsfuncties- en processen die bijdragen aan de strategische sturing binnen een organisatie. Grip krijgen op de gezamenlijke opgave. . Daarbij opent digitale transitie vele mogelijkheden. Onze ontrafelexperts adviseren en ondersteunen organisaties graag in deze digitale transitie en helpen zo bedrijfskundige vraagstukken op te lossen.

 

Het strategisch denken

Met onze dienstverlening op het gebied van data- en informatiemanagement helpen we organisaties op verschillende vlakken.

Als organisatie is het van groot belang om duidelijke doelstellingen voor ogen te hebben. Niet alleen voor vandaag en morgen, maar ook voor de middellange tot lange termijn: doelstellingen over vijf tot tien jaar. De eerste stap is daarom een gedragen toekomstbeeld. Met onze droom- en ambitiesessies zorgen we voor een breed gedragen stip op de horizon. Dit vormt het startpunt van de digitale transitie.

Hoe zorg je ervoor dat doelen niet alleen gesteld worden, maar dat deze meetbaar en zodoende ook haalbaar zijn? We helpen met het vertalen van visie en ambities naar gedefinieerde SMART-doelstellingen en KPI’s. Dat gaat ook over bewustzijn van definities, praat iedereen dezelfde taal? Daarnaast hebben we aandacht voor het managementsysteem en alle besluitvormingsprocessen binnen de organisatie. Wie heeft welke informatie wanneer nodig? Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden binnen de verschillende bedrijfsfuncties en processen? We helpen de organisatie, haar functionarissen en medewerkers in het ‘strategisch denken’.

Data- en informatiemangement door ontrafelexperts
Datagedreven huisvestingsmanagement | Aestate
Data- en informatiemangement door ontrafelexperts

Van data naar informatie, kennis en wijsheid

Verder bieden we ondersteuning bij de inrichting van de informatievoorziening. Op basis van de gedefinieerde doelenbrengen we in kaart welke data en informatie al aanwezig is in bestaande systemen.Vaak is er veel data en informatie aanwezig in de organisatie, maar is het vastgelegd in losse en soms onoverzichtelijke systemen of staat het in verschillende type informatiedragers. Daardoor is de informatie niet altijd volledig en juist of kan het onbetrouwbaar zijn.

Vervolgens bepalen we welke informatie ontbreekt en hoe die informatie beschikbaar kan worden gesteld.We helpen met de bepaling van de benodigde systemen en randvoorwaarden. Ook hebben we aandacht voor de inrichting van het dataverzamelings-, opslag en ontsluitingsproces.

Daarna is het tijd voor de ontwikkeling en realisatie van de dashboards. Met behulp van dashboarding zorgen we ervoor dat alle nodige inzichten voor de juiste functionarissen beschikbaar zijn. Om tot een geschikt dashboard te komen dat voorziet in de informatiebehoefte, werken we in een gefaseerde aanpak met een iteratieve werkwijze in een Proof-of-Concept dashboard. Door het instrument werkenderwijs vorm te geven, ontstaan er snel zichtbare resultaten én ontstaat er draagvlak binnen de organisatie. Zo zetten we de digitale transitie vanaf start effectief en efficiënt in.

Aan de slag!

Hoewel we vanaf stap één oog hebben voor participatie, bewustwording en draagvlak is het belangrijk dat de ingerichte processen en het dashboard goed binnen de organisatie worden ingebed. Met een interactieve speurtocht zorgen we ervoor dat het nieuwe sturingsinstrument eigen gemaakt worden. Verder bieden we ondersteuning in ontwerp en gebruik door middel van masterclasses in PowerBI.

Laat onze ontrafelexperts jou helpen met het nemen van de juiste, toekomstbestendige beslissingen! Neem direct contact met ons op via 030 – 637 63 77 of info@aestate.nl.