Sinds 2019 is Aestate kwartiermaker van ‘Huis van Heron’. Een online community waar duurzaamheid centraal staat. De community draait om kennis, advies en innovaties rondom verschillende duurzaamheidsthema’s.

Daarnaast werkt Aestate samen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Provincie Zuid-Holland en de organisaties op bedrijvenparken Heron en Oostambacht om duurzaamheidsdoelen te behalen.

HvH_AE_banner_GROEN (1)

Factsheet

Kennisplatform
Netwerk bijeenkomst
Duurzaamheidsadvies
Overheid

Huis van Heron – Wat is het en wat was de aanleiding?

Oorspronkelijk is Huis van Heron ontstaan uit het idee om een fysiek huis op te zetten dat zou gaan dienen als “duurzaamheidshub”. Ondernemers en bewoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zouden hier kunnen aanlanden om kennis te delen over verschillende duurzaamheidsthema’s. Als gevolg van de coronacrisis is een fysiek huis niet gerealiseerd, maar is de website van Huis van Heron opgezet. Hetzelfde idee, maar dan digitaal!

In deze online omgeving vormt samenwerking nog steeds de basis van Huis van Heron. Deze samenwerking uit zich in het delen van kennis en best practices over duurzaamheid en de mogelijkheid om onafhankelijk advies te verkrijgen. Daarbij is de ambitie om duurzaamheidsinnovaties te realiseren die de (lokale) omgeving verduurzamen.

Huis van Heron richt zich momenteel op bedrijvenparken die inzicht willen in hun positie ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving en ambities op het gebied van duurzaamheid. Samen met de gemeente, provincie Zuid-Holland en ondernemers wordt de huidige situatie in kaart gebracht en vervolgens worden duurzame doelen en ambities geformuleerd. Vanuit de ambities wordt er samen toegewerkt naar een visie voor de toekomst.

Kickoff bij Oostambacht

De kick-off presentatie bij de algemene leden vergadering van bedrijvenpark Oostambacht

Gemeente Pijnacker-Nootdorp en de rest van Nederland

Huis van Heron is er voor de inwoners en ondernemers in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, maar heeft in het vooruitzicht de ambitie om in heel Nederland bij te dragen aan verduurzaming. Landelijk bestaat namelijk het streven om de doelen te behalen uit het klimaatakkoord, wat betekent in 2030 aardgasloos en in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.

Om deze doelen te realiseren worden vanuit Huis van Heron partijen bij elkaar gebracht, innovaties getoond en verduurzamingsmogelijkheden voor investeerders concreet en toegankelijk gemaakt. Op dit moment worden deze handelingen uitgevoerd voor de bedrijventerreinen Heron en Oostambacht. Uiteindelijk is het doel om bedrijvenparken in heel Nederland in beeld te krijgen en te kunnen ondersteunen in verduurzaming.

Bovenaanzicht Bedrijvenpark Heron

Bovenaanzicht van het bedrijvenpark Heron

Verder verloop van Huis van Heron

Januari 2022 hebben de bedrijvenparken Heron en Oostambacht subsidies ontvangen vanuit de overheid, met het streven om de bedrijvenparken in heel Nederland te verduurzamen. Sinds dat moment is Huis van Heron niet alleen een kennisplatform, maar passen we deze kennis ook echt toe in de praktijk. De gemeente Pijnacker-Nootdorp en het bestuur van Huis van Heron hebben toen gezamenlijk ambities in beeld gebracht en gekeken naar wat zij met elkaar kunnen en willen realiseren.

Over het tijdsbestek van een aantal maanden zijn er energiefitscans uitgevoerd op de bedrijvenparken. Met een energiefitscan wordt de huidige situatie van de panden op energetisch gebied inzichtelijk gemaakt. Tegelijkertijd zijn, onder de participerende organisaties, enquêtes uitgestuurd om naast energetische doelstellingen ook de initiatieven en ambities op andere gebieden binnen duurzaamheid in kaart te brengen. Uit deze enquêtes kwam een scala aan onderwerpen naar voren, zoals afval recycling, circulariteit en energieopslag. Bovendien zijn er binnen de participerende organisaties ambities met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals het inzetten van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dashboard Verduurzaming

In samenwerking met dataspecialisten zijn alle uitkomsten van zowel de energiefitscans als de enquêtes vertaald naar een overzichtelijk en eenvoudig digitaal dashboard. In dit dashboard zijn de bevindingen overzichtelijk gepresenteerd. Zoals verschillende overzichten waarbij de huidige situatie en toekomstige situatie in één oogopslag zichtbaar zijn. Tevens is er een overzicht van de benodigde investering, besparingen en terugverdientijden.

Het dashboard dient als sturingsinstrument voor gemeente, provincie, bestuur van het bedrijvenpark en individuele ondernemer. Met behulp van de informatie uit het dashboard brengt Huis van Heron een gericht verduurzamingsplan uit om het bedrijvenpark en individuele ondernemer te ondersteunen bij het verduurzamen. Op die manier krijgen bedrijvenparken toegang tot een realistisch en gepersonaliseerd plan van aanpak die bijdraagt aan een duurzame omgeving.

Zowel de gemeente Pijnacker-Nootdorp als het bestuur van Huis van Heron is enthousiast over het potentieel van het dashboard verduurzaming. Hoewel het dashboard al heel wat informatie bezit, is er nog veel ruimte voor optimalisatie. Het optimaliseren van het dashboard verduurzaming is dan ook waar de komende periode de focus op ligt.

Nog meer lezen over Huis van Heron? Bekijk hier de website.

Koert en Tom bij het Dashboard

Ontrafelexperts Tom en Koert analyseren het dashboard verduurzaming

Klanten_template – HVH copy
Verduurzaming van de omgeving.

Tom Mars

Junior adviseur