Vughterstede is één van de grootste ouderenzorginstellingen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Voor ouderen in deze omgeving biedt Vughterstede verschillende soorten zorg en verpleging. Deze  worden onder andere geboden in twee woonzorgcentra: Huize Elisabeth en Huize Theresia. Ook heeft Vughterstede aangrenzend diverse aanleunwoningen en seniorenwoningen. Het gaat goed met Vughterstede en de zorginstelling wil haar middelen zo goed mogelijk inzetten. Vanuit die optiek is er behoefte aan een toekomstbestendige huisvestingsvisie en huisvestingsplan. Aestate is gevraagd om dit plan op te stellen.


Los ook mijn vraagstuk op!

Van zorgvisie naar vastgoedbeleid

Factsheet

gebouw icoon 2 woonzorgcentra voor verzorging en verpleging
prijs kaartje icoon 193 aanleunwoningen
calender icoon Speelbord zorgconcepten
kubus oppervlakte icoon 36 seniorenappartementen

Van zorgvisie naar huisvestingsplan

Vanuit woonzorgcentra en wijkteams zet Vughterstede zich in voor het welzijn van de ouder wordende mens in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Naast zorg biedt Vughterstede cliënten niet alleen een thuis, maar ook een groot aantal diensten.

Door de toenemende zorgvraag en innovatieve ontwikkelingen in de zorg wil Vughterstede weten hoe zij het beste haar beschikbare middelen kan inzetten in de zorg. En vanuit die optiek is er behoefte aan een toekomstbestendig huisvestingsplan. Maar een plan moet in de visie van Aestate gebaseerd zijn op een zorgvisie.

Buiten de gebaande paden

Inspelen op ontwikkelingen in de zorg en leren van ervaringen van anderen, maakt dat Vughterstede uitgedaagd wil worden. Wat is mogelijk? Wat wordt van ons verwacht? Op welke vragen is antwoord vanuit Vughterstede nodig? Aestate is gevraagd dit proces te begeleiden en de keuzes inzichtelijk te maken. ‘We denken dat jullie ons wel kunnen prikkelen om eens buiten de gebaande paden te denken’.

De ontrafelexperts van Aestate gaven hier invulling aan met een interactieve sessie waarin belanghebbenden van binnen en buiten de organisatie de ingrediënten van een gedragen zorgvisie hebben benoemd. Welke zorg wil Vughterstede in de toekomst bieden? De uitkomsten van deze sessie heeft Aestate verwerkt in een compact document: de basis voor de zorgvisie in woord en beeld.

Externe stakeholders

Ter voorbereiding op de interactieve sessie hielden we interviews met de belangrijkste stakeholders van Vughterstede: de gemeente Vught, de Woningcorporatie, een belangenvereniging voor ouderen in Vught, een zorginkoper. Wat is de kracht van Vughterstede? Waar liggen kansen voor de toekomst?

Daarnaast verzamelden we informatie via gesprekken met experts uit het werkveld. Welke algemene trends en ontwikkelingen in de ouderenzorg zien we? En welke ontwikkelingen in de regio Vught en in het zorgaanbod?

Zorg Vughterstede in de toekomst

Op basis van de verzamelde input en kennis over ontwikkelingen in de zorg heeft Aestate een informatieboekje samengesteld en een interactieve werksessie georganiseerd. Hierin waren bestuur, Raad van Toezicht, Cliëntenraad en MT vertegenwoordigd.

Samen met zorgexpert Meia Meegens leidde Aestate de interactieve sessie. Ter inspiratie startten we met een bloemlezing van innovatieve zorgconcepten. Vervolgens zijn de deelnemers in groepen uiteen gegaan. In drie groepen is aan de hand van een door Aestate ontwikkeld speelbord gediscussieerd over de passendheid van diverse soorten zorgconcepten. Concepten zoals het Ramses Shaffy Huis, dat zich richt op het ouder worden met gelijk gestemden. In dit geval mensen met een liefde voor kunst. Maar ook concepten als de Zorgbutler en Hofjeswoningen. Concepten met en zonder huisvestingscomponent. Hoofdvraag: waar moet Vughterstede op inzetten en waarom?

Vughterstede is geprikkeld

De werksessie heeft veel inzicht geboden en aanwezigen meer op een lijn gekregen. Waar beweegt de ouderenzorg zich naartoe? En hoe acteert Vughterstede daarbinnen? Het resultaat: de basis voor de zorgvisie van Vughterstede in woord en beeld.

Het doel om Vughterstede te prikkelen is bereikt. Voorlopige conclusie is misschien nog niet in concepten met een huisvestingscomponent te investeren. Het is belangrijk hier eerst goed met elkaar over in gesprek te gaan. Als deze keuze gemaakt is, staat Aestate klaar om Vughterstede te helpen de vastgestelde visie te vertalen naar een huisvestingsplan!

Meer informatie

Wil je meer weten over deze huisvestingsopgave? Neem dan contact op met Pity Jongens- van der Schaaf via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar pjongens@aestate.nl

 

Voor dit project uitgevoerde diensten

Van zorgvisie naar vastgoedbeleid
Organisatie te helpen de vastgestelde visie te vertalen naar een…

Sander Breugelmans

Medior adviseur