DUPLO-sessie Gemeente Nieuwegein

DUPLO-sessie Gemeente Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein is bezig met de planvorming voor de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie (MFA) in de wijk Doorslag. Er zijn meerdere mogelijkheden om het terrein en de MFA in te delen. Samen met de bewoners onderzocht de gemeente deze mogelijkheden. Aestate ondersteunde hierbij middels een DUPLO-sessie.   Aestate is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van integrale verandering…

Focus Op Kwaliteit

Focus op kwaliteit

Kwaliteit en duurzaamheid staan bij Aestate hoog in het vaandel. Om de kwaliteit van de dienstverlening te beheersen en te verbeteren en om een concrete bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving en maatschappelijke verwachtingen, heeft Aestate een kwaliteits- en milieumanagementsysteem opgesteld. Dit systeem is vanaf 2018 in lijn met de normen NEN-EN-ISO 9001:2015 en NEN-EN-ISO 14001:2015. Jaarlijks worden onze…

Gedeelde Trots

Gedeelde trots

Publicatie www.architectenweb.nl januari 2018 Gedeelde trots: Aestate was in dit project verantwoordelijk voor het begeleiden van het ontwerptraject voor het interieur van de kantoorvloeren; het voorbereiden van de gebruikers op het werken in de nieuwe omgeving; het opstellen van het serviceconcept; procescoördinatie wat betreft het IT concept en het verzorgen/ borgen van de samenhang tussen stromen business, bouw en services.…

Studenten Zijn De Toekomst, Opleiden Doe Je Samen!

Studenten zijn de toekomst, opleiden doe je samen!

Bij Aestate vinden we het belangrijk om studenten al vroeg bij de praktijk te betrekken. Onder de naam AEcadamy heeft Aestate een kennis- en leeromgeving gelanceerd waar voor studenten het vakgebied  tot leven komt. Inmiddels zijn er drie afstudeerders gestart van de opleiding HBO Facility Management die ‘on the job’ onderzoek gaan doen naar thema’s die voor het vak en…

Eigen Huis & Tuin

Eigen huis & tuin

Ons personeelsbestand is groeiende en ook onze werkwijze verandert. In december gaf Aestate opdracht aan een projectgroep van jonge studenten van de Minor Real Estate Challenge aan de Hogeschool Utrecht om te onderzoeken welke stappen nodig zijn om zowel vandaag als in de toekomst passende huisvesting te hebben. Hoewel Aestate zelf alle kennis in huis heeft vinden we het belangrijk…

Energielabel C Verplichting Kantoren

Energielabel C verplichting kantoren

Wist u dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben? Energie neutraal bouwen en verbouwen wordt een vereiste. Onze huisvestingsadviseurs vertellen u graag hoe u van uw huisvesting een gezonde werkomgeving maakt. Voor Aestate is een energie vriendelijke gebruiker een missie!     Aestate is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van integrale verandering van…

Prettige Kerstdagen En Een Gelukkig Nieuwjaar

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Het einde van het jaar is in zicht. Wij danken onze opdrachtgevers voor het vertrouwen en de aangename samenwerking het afgelopen jaar. Ook het komende jaar liggen er uiteenlopende huisvestingsvraagstukken op ons te wachten. Hierbij kunt u denken aan huisvesting voor laboratoria zoals het OPCW, (kantoor)huisvesting voor het sociaal domein in Zeeland en de SSHN, portefeuillemanagement en assetmanagement bij het…

Huisvestingsvisie VeiligheidsRegio Zeeland

Huisvestingsvisie VeiligheidsRegio Zeeland

De VeiligheidsRegio Zeeland (VRZ) heeft zichzelf een aantal doelen gesteld voor de herinrichting van het hoofdkantoor in Middelburg en Aestate gevraagd een visie op huisvesting te formuleren. De herinrichting moet niet alleen resulteren in een verlaging van de huisvestingslasten, het moet het primaire proces optimaal ondersteunen en bijdragen aan de beoogde cultuuromslag binnen de VRZ. Daarom zal de visie niet…

Aestate Ondersteunt De OPCW

Aestate ondersteunt de OPCW

Aestate ondersteunt de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) bij het project Upgrade OPCW Lab and Equipment Store. De OPCW is het uitvoerend orgaan van het Verdrag Chemische Wapens dat in 1997 van kracht werd, en is opgericht om chemische wapens te (doen) vernietigen en te voorkomen dat ze ooit nog gebruikt zullen worden. OPCW is een autonome…