Conference Of States Parties OPCW: Aestate Is Erbij!

Conference of States Parties OPCW: Aestate is erbij!

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW). Aestate ondersteunt de OPCW bij het project Upgrade OPCW Lab and Equipment Store. De OPCW is het uitvoerend orgaan van het Verdrag Chemische Wapens dat in 1997 van kracht werd, en is opgericht om chemische wapens te (doen) vernietigen en te voorkomen dat ze ooit nog gebruikt zullen worden. OPCW is een…

Kennismaken Met Stagiair Sander Breugelmans

Kennismaken met stagiair Sander Breugelmans

Op 1 september jongstleden ben ik begonnen als stagiair bij Aestate. Ik ben vierdejaars student van de opleiding Real Estate and Facility Management aan het NHTV in Breda. In ons laatste jaar zijn wij vrij om ons eigen afstudeertraject te bepalen. Zo heb ik ervoor gekozen om het eerste semester – een half jaar – stage te lopen in plaats…

Flexwerken In De Rechtspraak…, (hoe) Werkt Dat?

Flexwerken in de rechtspraak…, (hoe) werkt dat?

Tijdschrift Trema, hét juridisch vaktijdschrift voor de rechterlijke macht, besteedde onlangs aandacht aan het invoeren van flexwerken binnen de rechtbank Gelderland. Het betreft de afdeling Familie en Jeugd met totaal 65 medewerkers. Auteur Gerry Hofkamp was als a workplace-adviseur vanuit de mantelcombinatie Aestate/ WorkWire, betrokken bij dit project en is benieuwd hoe een en ander heeft uitgepakt. Ze spreekt hierover…

Huisvesting Universiteitsbibliotheek Utrecht

Huisvesting Universiteitsbibliotheek Utrecht

Recentelijk rondde Aestate een huisvestingstraject af bij de Universiteit Utrecht (UB). De UB heeft twee grote, drukbezochte locaties: één in de Binnenstad en één op De Uithof, met dagelijks meer dan 1000 bezoekers. In deze dynamische omgeving is het onmisbaar een centraal aanspreekpunt te hebben voor facilitaire- en huisvesting gerelateerde vraagstukken. Door het plotseling wegvallen van de demand manager Facilitair…

Aestate On The Job

Aestate on the job

Onlangs verzorgde Aestate een gastcollege voor de Hogeschool Utrecht voor het vak Huisvestingsstrategie, onderdeel van de Minor Real Estate Challange. Tijdens het college werd toegelicht hoe je tot een inpassing in een gebouw komt en wie je daarbij betrekt. Hierbij werd gebruikt gemaakt van een door Aestate ontwikkelde DUPLO werkwijze. Het gebruik van DUPLO maakt visueel waar de knelpunten zitten…

Impressie Dam Tot Dam FietsClassic 2017

Impressie Dam tot Dam FietsClassic 2017

Zondag 17 september kwam Aestate in actie voor het Longfonds. Met een team van 10 deelnemers fietste ze de 105 km route van de FietsClassic Dam tot Dam 2017. Trots zijn we op onze kanjers die zich daarmee hebben ingezet voor onderzoek naar astma bij kinderen. Een korte impressie van hoe het team van Aestate deze geweldige dag beleefde vindt u…

Aestate In Actie Voor Het Longfonds

Aestate in actie voor het Longfonds

Op zondag 17 september doet Aestate mee aan de FietsClassic Dam tot Dam. Daarmee zet ze zich in voor onderzoek naar astma bij kinderen. Aestate gelooft dat een sponsoractie meer is dan geld inzamelen alleen. Jackie de Vries: “Met deelname aan de Dam tot Dam brengen we het werk van het Longfonds op een leuke en sportieve manier onder de…

BHV @Aestate

BHV @Aestate

Veiligheid in de organisatie, dat vraagt om goed geregelde bedrijfshulpverlening (BHV)! Ook Aestate investeert in BHV zodat onze medewerkers adequaat kunnen ingrijpen bij calamiteiten en ongevallen. Een sfeerimpressie van de training vindt u hieronder.