Gemeenten

Gemeenten staan voor uitdagingen als het gaat om hun huisvesting en vastgoed. Er staat druk op de vastgoedportefeuille door de continu veranderende omgeving en wet- en regelgeving. Een toekomstbestendige portefeuille, verduurzaming, de doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie, de impact van hybride werken en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod zijn actuele opgaven. Aestate is in staat jouw gemeentelijke organisatie bij één van, of alle, genoemde opgaven te ondersteunen en begeleiden.

Droneshot van Voorne door Aestate

De vastgoedportefeuille van gemeenten

Veel gemeenten worstelen met complexe vraagstukken als het gaat om hun vastgoedportefeuille. Naast het sturen op een efficiënte en betaalbare vastgoedportefeuille is het bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen en kwalitatief goede voorzieningen bieden van essentieel belang. Daarnaast staan gemeenten voor een enorme verduurzamingsopgave. Een strategisch huisvestingsplan en vastgoedbeleid bieden gemeenten een gestructureerde en strategische aanpak om te sturen op hun vastgoedportefeuille. Aestate ondersteunt gemeenten bij het opstellen van strategische huisvestingsplannen, zoals integrale accommodatieplannen en integrale huisvestingsplannen voor onderwijs en sport.

Laat ons jouw huisvestingsadvies ontrafelen
Bezig met laden...
{{ stepID }} {{ getStepName(stepID) }}

Jouw verzoek is succesvol verzonden!

Hoeveel gebouwen omvat jouw vraagstuk?
Wat is de totale omvang van jouw gebouw(en) in vierkante meters?
Bevindt jouw organisatie zich in de publieke of private sector?(kies het meest passende antwoord)
Selecteer de sector die het beste past bij jouw organisatie.
Welke functie past het beste bij jouw vastgoed?
Uw antwoorden
- {{ answers['step' + i] }}

Laat jouw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Verduurzaming portefeuille

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten hun maatschappelijk vastgoed voor 2050 verduurzamen. Veel gemeenten zijn al aan de slag met deze enorme verduurzamingsopgave, maar de urgentie om te verduurzamen wordt steeds groter. Daarnaast moet de verduurzaming ook haalbaar, betaalbaar en financierbaar zijn. Maar hoe zorg je als gemeente dat je de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 gaat halen? En hoe stel je een duurzaamheidsbeleid op dat in lijn is met de visie en strategie van jouw gemeente?

Een portefeuilleroutekaart verduurzaming helpt concrete doelstellingen vast te stellen, de kosten van de verduurzamingsopgave in kaart te brengen en een plan voor de komende jaren uit te zetten om deze doelstellingen te bereiken. Dit geeft de organisatie focus binnen een breed palet aan opgaven: energiezuinigheid, reductie van CO2-uitstoot, de kwaliteit van binnenmilieu, lagere exploitatielasten of circulair bouwen? Onze ontrafelexperts helpen gemeentes om op integrale wijze een duurzaamheidsbeleid op te stellen en deze vervolgens ook uit te voeren aan de hand van een routekaart. Lees meer over onze toegevoegde waarde bij de verduurzamingsopgave van gemeenten op deze pagina.

Doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie

Steeds meer gemeentes zijn actief aan de slag met de doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie. De toenemende behoefte aan transparantie (gericht op rechtmatigheid), doeltreffendheid (effectiviteit van beleid), doelmatigheid (van de inzet van financiële middelen) en verduurzaming, vraagt veel van de gemeentelijke organisatie. Gemeentelijke vastgoedorganisaties maken hierdoor een transformatie door van een traditionele uitvoerende rol – gericht op beheer en onderhoud – naar een proactieve, adviserende en faciliterende rol. En transformeren daarmee naar een professionele(re) vastgoedmanagement organisatie. Het realiseren van deze transformatie vraagt wat van je structuur, processen, mensen en informatievoorziening. Onze ontrafelexperts helpen gemeentes bij het realiseren van deze transformatie, zowel op inhoudelijk vlak als in de begeleiding van de organisatie tijdens het traject.

Zonnepanelen / Duurzaamheidsadvies / Aestate
Hybride werken bij de Gemeente Alphen aan den Rijn
Bij maatschappelijk vastgoed gaat vastgoedsturing niet alleen over financieel rendement, maar vooral ook over wat de bijdrage is aan maatschappelijke doelen.
Duurzaamheid | Aestate

Hybride werken

Ook bij gemeenten is hybride werken niet meer weg te denken; een werkvorm die zorgt dat medewerkers flexibel met hun werkomgeving (thuis, op kantoor of elders) omgaan. Hoe kan de werkomgeving van het kantoor aangepast worden zodat activiteitgerelateerd en hybride werken mogelijk is? En hoe houd je rekening met de uitdagingen die een nieuwe werkvorm met zich meebrengt? Het personaliseren van de werkomgeving, claimgedrag of geen druktespreiding over de week zijn uitdagingen die opspelen.

Onze ontrafelexperts bieden graag ondersteuning aan jouw gemeentelijke organisatie. We vertalen de gewenste manier van werken naar een passend werkplekconcept. Werkprocessen zijn hiervoor leidend. Vervolgens kijken we naar de fysieke inrichting. Kunnen collega’s elkaar goed vinden? En is er voldoende ruimte voor concentratiewerk, overleggen of juist ontspanning? Onze ontrafelexperts luisteren naar de behoeften van medewerkers en samen zorgen we dat er afspraken gemaakt worden over de nieuwe manier van (samen)werken. Een goed voorbeeld van een traject is bij de Gemeente Voorne aan Zee, lees daar hier meer over.

Waardegestuurd assetmanagement

Bij maatschappelijk vastgoed gaat vastgoedsturing niet alleen over financieel rendement, maar vooral ook over wat de bijdrage is aan maatschappelijke doelen. Het bepalen van het maatschappelijk rendement van vastgoed is cruciaal voor gemeenten bij de sturing op de vastgoedportefeuille. Maar wanneer zit je goed en wanneer niet? Wanneer draag je als gemeentelijke vastgoedorganisatie actief bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen?

Met waardegestuurd assetmanagement ga je anders nadenken over je gebouwen (de ‘assets’). Van kosten- en risicogestuurd, naar sturen op maatschappelijke waarde en bijdrage aan organisatiedoelstellingen. Waardegestuurd assetmanagement biedt daarmee concrete houvast waardoor je als gemeentelijke vastgoedorganisatie de juiste beslissingen kunt nemen. Onze ontrafelexperts helpen gemeenten bij het vertalen van de maatschappelijke ambitie naar waardeaspecten en gekwantificeerde doelen. Vervolgens koppelen wij hier de gewenste informatievoorziening aan vast, zodat de organisatie ook beschikt over de gewenste sturingsinformatie. Indien gewenst ontsluiten wij dit door middel van dashboards. Op die manier kan je altijd laten zien wat je bijdrage is aan het beleid. Wij maken hierbij gebruik van de NEN8026 ‘Methodiek voor het waardegestuurd in stand houden van assets in de gebouwde omgeving’.

Contact over gemeente

De ontrafelexperts van Aestate helpen jullie graag verder bij de huisvesting en verduurzaming van jullie gemeente. Neem voor onze hulp contact op via het contactformulier, of door te bellen naar 030 – 637 63 77.

Neem direct contact op!

Veelgestelde vragen

Bij welke opgaven kan Aestate een gemeentelijke organisatie ondersteunen en begeleiden?

Aestate biedt ondersteuning en begeleiding aan gemeenten bij verschillende opgaven, zoals het opstellen van strategische huisvestingsplannen, het verduurzamen van de vastgoedportefeuille, de doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie en het faciliteren van hybride werken.

Wat is hybride werken en hoe kan Aestate gemeentes helpen bij het implementeren ervan?

Hybride werken omvat het flexibel werken op verschillende locaties. Aestate kan gemeentes helpen bij het aanpassen van kantooromgevingen zodat hybride werken mogelijk is, door bijvoorbeeld het ontwikkelen van een passend werkplekconcept gebaseerd op activiteiten en werkprocessen. Maar ook door te zorgen voor een geschikte fysieke inrichting die de behoeften van medewerkers ondersteunt.

Wat is waardegestuurd assetmanagement?

Met waardegestuurd assetmanagement ga je anders nadenken over je gebouwen (de ‘assets’). Van kosten- en risicogestuurd, naar sturen op maatschappelijke waarde en bijdrage aan organisatiedoelstellingen. Waardegestuurd assetmanagement biedt daarmee concrete houvast waardoor je als gemeentelijke vastgoedorganisatie de juiste beslissingen kunt nemen.

Wat zijn de stappen om een duurzaamheidsbeleid voor gemeentelijk vastgoed op te stellen?

Aestate helpt gemeenten bij het opstellen van duurzaamheidsbeleid door het definiëren van concrete doelstellingen, het in kaart brengen van kosten, en het ontwikkelen van een portefeuilleroutekaart voor verduurzaming, waarbij rekening wordt gehouden met aspecten als energiezuinigheid, CO2-reductie, binnenmilieukwaliteit en circulair bouwen.
Een greep uit onze projecten
Wij ontrafelen voor: