Huuradvies

Wel zo prettig als jouw investering in huisvesting ook in de toekomst betaalbaar blijft. Hierbij zullen enkele vragen naar voren komen. Hoe maak je de juiste beslissing over een dergelijke uitgave? Welke jaarlasten brengt een investering in huisvesting met zich mee? Om deze vragen te beantwoorden is inzicht nodig in de exploitatierisico's. Aestate ontwikkelde hiervoor de kostprijsdekkendehuur (KPDH)-methode.

Aestate / ontrafelexperts

Huuradvies van Aestate

Gaat jouw organisatie over van budget naar lumpsum financiering als gevolg van decentralisatie van budgetten en verantwoordelijkheden? Dit kan de investering ingewikkelder maken. Het gaat immers om het beslissen over uitgaven in de toekomst en niet of een project binnen een investeringsbudget past. Met ons rekenmodel kun je vergelijkingen maken, of het nu gaat om kostprijsdekkende huur, gebouwexploitatie of een haalbaarheidsstudie. Het model is ingericht volgens een vast stramien waarbij de invulling aangepast kan worden op de specifieke doelstellingen van jouw organisatie.

Neem direct contact met ons op of lees verder over onze aanpak én voorbeeldcases in huuradvies.

Laat ons jouw huisvestingsadvies ontrafelen
Bezig met laden...
{{ stepID }} {{ getStepName(stepID) }}

Jouw verzoek is succesvol verzonden!

Hoeveel gebouwen omvat jouw vraagstuk?
Wat is de totale omvang van jouw gebouw(en) in vierkante meters?
Bevindt jouw organisatie zich in de publieke of private sector?(kies het meest passende antwoord)
Selecteer de sector die het beste past bij jouw organisatie.
Welke functie past het beste bij jouw vastgoed?
Uw antwoorden
- {{ answers['step' + i] }}

Laat jouw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Exploitatierisico's in kaart

Voor het maken van de juiste keuze in investering in huisvesting ben je op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Tot welke jaarlasten leidt mijn investering?
  • Hoe hoog mag mijn investering zijn voor een verantwoorde jaarlast of marktconforme huur?
  • Welke variabelen hebben invloed op mijn jaarlasten?

Met behulp van de KPDH-methode helpen onze ontrafelexperts je deze vragen te beantwoorden. De methode is een eenvoudig rekenmodel dat jouw organisatie inzicht geeft in waar de grootste exploitatierisico’s liggen voor nu en de toekomst. Ook draagt het bij aan het objectief vergelijken van objecten uit jouw eigen portefeuille of met betrekking tot andere objecten.

Rekenmethodiek

In het rekenmodel worden de aanvangsinvestering en alle toekomstige (onderhouds- en facilitaire- en IT-)kosten en -opbrengsten in samenhang doorgerekend. Daarmee ontstaat een reëel en vergelijkbaar beeld van de vertaling van de investeringen naar exploitatie.

Je kunt nu alternatieven vergelijken, een inschatting maken van de toekomstige cashflow en jouw beslissingen beter onderbouwen. Het rekenmodel is standaard, de invulling ervan maatwerk. Elke organisatie heeft namelijk haar eigen uitgangspunten in de bedrijfsvoering en deze moeten op de juiste wijze worden ingevoerd.

Office van Aestate / ontrafel experts

Succesvolle cases

Bij een groot aantal opdrachtgevers hebben wij bovenstaande rekenmethodiek gebruikt om antwoord te geven op hun uiteenlopende vragen:

Gemeente Arnhem; pilot naar invoering van kostprijsdekkende huur voor de totale huisvestingsportefeuille. We hebben aangegeven hoe subsidie en financieringsstromen binnen de gemeente moesten lopen in lijn met de demarcatie van verantwoordelijkheden en zeggenschap.

Zorginstelling INNOFORTE; bepalen budget voor renovatie van een pand door uit te gaan van toekomstige opbrengsten en de jaarkosten daarbinnen te passen. Bemoeilijkende factor was het veranderen van de toekomstige opbrengsten als gevolg van het scheiden van Wonen en Zorg.

Universiteit Utrecht; onderbouwen alle investeringsbeslissingen op basis van een kostprijsdekkende huur in relatie tot het beschikbare budget.

Nieuwbouw Brandweerkazerne voor de VGGM Arnhem; haalbaarheidsstudie uitgevoerd vanuit een kostprijsdekkende huurberekening.

VU Bètasamenwerking en O|2 gebouw; bepalen huurprijzen op basis waarvan huurovereenkomsten met gebruikers zijn gesloten.

NWO instituut SRON; uitwerken totale gebouwexploitatie voor de Higtech Instrumentatiefaciliteit (HighTIF) op basis waarvan onder meer de EFRO subsidie aanvraag is gebaseerd.

Direct contact Aestate

Heb ook jij behoefte aan deskundig advies bij het in kaart brengen van jouw exploitatierisico’s? Neem dan direct contact op met onze ontrafelexperts via 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar info@aestate.nl

Veelgestelde vragen

Wat is de KPDH-methode?

De KPDH-methode, of kostprijsdekkende huur-methode, is een rekenmodel ontwikkeld door Aestate om organisaties te helpen inzicht te krijgen in de exploitatierisico’s van hun vastgoedinvesteringen. Dit model helpt te bepalen tot welke jaarlasten een investering leidt en of deze verantwoord is.

Welke variabelen worden meegenomen in de KPDH-berekeningen?

De KPDH-methode neemt verschillende variabelen mee zoals onderhoudskosten, facilitaire kosten, IT-kosten, en potentiële opbrengsten, waardoor een realistische inschatting van de totale exploitatiekosten gemaakt kan worden.
Een greep uit onze projecten
Wij ontrafelen voor: