ArtEZ hogeschool is een van de grote kunsthogescholen in Nederland en verzorgt voor ruim 3.000 studenten in Arnhem, Enschede en Zwolle vooropleidingen, bachelor- en masteropleidingen. Het onderwijs wordt gegeven op 14 locaties, verspreid over Arnhem, Enschede en Zwolle. De totale portefeuille omvat circa 51.500 m² fno ArtEZ streeft naar een toekomstbestendige portefeuille die de onderwijsvisie ondersteunt. Een toekomstbestendige portefeuille is duurzaam en de kosten ervan bedragen niet meer dan 14% van de totale kosten.

Onderwijs faciliteren

Met een huisvestingsprogramma wil ArtEZ de beschikbare middelen op een zo verantwoord en effectief mogelijke wijze de huisvesting toekomstbestendig proberen te maken. Het bevat maatregelen voor de korte termijn (2018-2020) en plannen voor de middellange (2020-2023) en lange (2023-2027) termijn om achterstanden weg te werken, de huisvesting duurzamer te maken en gebouwen te verbouwen of opnieuw in te richten. Dit alles met het oog op een kwalitatief hoogwaardige huisvesting om het onderwijs zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Huisvestingsvraag

Door personele wisselingen heeft het programma niet de beoogde snelheid en doorlooptijden. ArtEZ heeft daarom de vraag gesteld aan Aestate om een bijdrage te leveren in het aanjagen van het huisvestingsprogramma.

Los ook mijn vraagstuk op!

Artez logo

Factsheet

kubus oppervlakte icoon Circa 51.500 m²
werkplek icoon Circa 3.000 studenten
prijs kaartje icoon Circa 7 mln. euro
gebouw icoon Monumentaal pand

Masterplan

Met het bestaande huisvestingsplan en de projectenkalender zijn wij gestart om de stand van zaken in kaart te brengen. Het in kaart brengen gebeurt op drie samenhangende niveaus:

  1. Masterplan 2023; geeft antwoord op de lange termijn ontwikkelingen van de portefeuille.
  2. Huisvestingsorganisatie; uitvoering van de projectenkalender en het masterplan vraagt om kennis, kunde en capaciteit. De vraag is hoe ArtEZ haar huisvestingsorganisatie het beste kan invullen om de plannen te realiseren.
  3. Ondersteuning in projecten: door direct aan de slag te gaan met het realiseren van projecten wordt de nieuwe manier van werken geïmplementeerd en direct de link gelegd met het masterplan.

In het masterplan 2030 vertalen we de ontwikkelingen in onderwijs naar ruimten, faciliteiten en voorzieningen op de langere termijn. Voor het bepalen van de kennis, kunde en capaciteit kijken wij naar het bundelen van werkzaamheden ten behoeve van efficiënte aanbesteding en uitvoering. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financiering van de verschillende huisvestingsonderdelen moeten nog verder uitgekristalliseerd worden.

Eerste project ‘nieuwe stijl’

Met het opstellen van het masterplan en de daaruit voortkomende jaarplannen, wordt de huisvestingsopgave van ArtEZ voor de komende jaren concreet. Ook wordt duidelijk voor welke keuzes de organisatie staat als het gaat om inhuur en samenwerkingen. Met de herinrichting van de kantine in Zwolle is het eerste project ‘Nieuwe Stijl’ gerealiseerd. Dit project is door Facilitaire Zaken overgenomen vanaf de initiatief fase. Samen met de gebruikers zijn de wensen in kaart gebracht. Facilitaire Zaken heeft vervolgens de werkzaamheden uitgevraagd in de markt. Waarna op basis van objectieve criteria de werkzaamheden opgedragen zijn en binnen de gestelde termijn en passend in het masterplan uitgevoerd worden.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave contact op met Jackie de Vries via 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar jdevries@aestate.nl

Voor dit project uitgevoerde diensten

Artez logo
Handen en voeten geven aan het huisvestingsprogramma van ArtEZ

Jackie de Vries

Lead consultant