De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft de ambitie om het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) onderwijs beter op de kaart te zetten, door het postgraduaat onderwijs van de VU uit te breiden en meer zichtbaar te maken. Om dit te bereiken is onder meer een passende huisvestingsomgeving voor het LLO-onderwijs nodig. De locatie van de VU, de Amsterdamse Zuidas, biedt hier voldoende kansen voor. Aestate is daarom aangehaakt om samen met de VU FCO (de Facilitaire Campus organisatie) een huisvestingsperspectief voor het LLO-onderwijs van de VU op te stellen en deze vervolgens te realiseren. 

Factsheet

Leven Lang Ontwikkelen onderwijs
Nieuwe Universiteitsgebouw aan de Zuidas
Huisvestingsperspectief voor 2023-2026 en 2031
Onderwijs

Sinds het voorjaar van 2021 is Aestate betrokken bij het in kaart brengen van de visie voor LLO en deze te vertalen naar de toekomstige huisvestingsbehoefte. Op basis hiervan heeft Aestate samen met VU FCO de vervolgslag gemaakt; een huisvestingsperspectief voor LLO op de korte- tot en met middellange termijn en de lange termijn. Momenteel ondersteunt en adviseert Aestate FCO en de LLO-gebruiker in de realisatie van de nieuwe huisvestingsomgeving.  

Huisvestingsperspectief  

De ambitie van LLO wordt ondersteund door een groei die de LLO-aanbieders van de VU de komende jaren willen realiseren. Het huisvestingsperspectief voor de korte- en middellange termijn (2023-2026) en de lange termijn (2031) weergeeft waar en hoe het LLO-onderwijs op de VU-campus optimaal gehuisvest kan worden. Om de ruimtevraag op deze termijnen in beeld te brengen, is Aestate met de gebruikers in gesprek gegaan over de groeiambitie. Wat betekent de groei voor de ruimtevraag; hogere studentenaantallen binnen een opleiding? Of wordt het opleidingsaanbod uitgebreid? En hoe wordt het onderwijs aangeboden, op de campus, hybride, of online? Ook zijn een viertal themabijeenkomsten georganiseerd, met als doel de wensen van het LLO-onderwijs op te halen en de mogelijkheden vanuit de diensten te presenteren. Thema’s zijn onder meer sfeer en beleving, catering en IT- en AV-voorzieningen. Op een interactieve wijze worden de wensen en mogelijkheden samengebracht tot concrete voorstellen.

Zodra op basis hiervan de wensen en de ruimtevraag zijn vastgesteld, hebben onze ontrafelexperts verschillende varianten verkend voor het inpassen van de ruimtevraag in het beschikbare ruimteaanbod op de VU-campus. Deze inpassingsvarianten dienen aan te sluiten bij de wensen, de visie op het LLO-onderwijs en zijn getoetst aan de financiële kaders. Op basis hiervan is het huisvestingsperspectief voor het LLO-onderwijs op de VU op de korte tot en met middellange termijn en lange termijn bepaald. Deze toekomstige huisvesting, zal bijdragen aan de ambitie van het LLO-onderwijs op de VU.   

Gefaseerde overgang en proeftuin  

Het huisvestingsperspectief voor LLO is vastgesteld en ook bij de realisatie van het huisvestingsperspectief op de korte tot en met middellange termijn is Aestate betrokken. Dit perspectief betreft een gefaseerde overgang naar een nieuwe, maar reeds bestaande huisvestingsomgeving. Omdat het LLO-onderwijs om een andere uitstraling en dienstverleningsniveau vraagt dan het reguliere onderwijs, wordt deze bestaande huisvestingsomgeving voorzien van een upgrade in voorzieningen, sfeer en dienstverlening. Om hierbij te ervaren wat wel en niet werkt betreft het een gefaseerde overgang, waarbij in de eerste fase door middel van een proeftuin ervaringen worden opgedaan voor de volgende fases.  

Aestate werkt samen met FCO aan het formuleren en implementeren van de benodigde upgrade, door middel van het organiseren van proefopstellingen, sessies met gebruikers en het betrekken van de overige diensten (o.a. IT, Student- en Onderwijszaken en AV). Daarnaast begeleiden onze ontrafelexperts de LLO-gebruiker in het proces naar het gebruik van hun nieuwe huisvestingsomgeving. 

LLO Hub@NU handleiding  

De eerste fase van de overgang is in februari van 2023 gestart, daarbij zijn verschillende zalen en voorzieningen al in gebruik genomen. De tweede fase van de overgang zal in september van 2023 van start gaan en dan zal de hub nog verder worden uitgebreid met zalen en voorzieningen. 

Om gebruikers door deze fases heen te begeleiden hebben onze ontrafelexperts een handleiding opgesteld die ten alle tijden kan worden geraadpleegd door de gebruikers van de LLO hub. De handleiding bevat plattegronden, afspraken en biedt hulp bij het gebruiken van services van de LLO Hub@NU. Op die manier kan er optimaal gebruik gemaakt worden van alle nieuwe voorzieningen die de hub biedt.  

Opening van de LLO Hub in het Nieuwe Universiteitsgebouw van de VU. 

Aestate denkt graag met je mee!

Onze ontrafelexperts denken graag met je mee. Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Isabel Richardson via 030 – 637 63 77 of via het emailadres irichardson@aestate.nl

downloaden
Huisvesting voor Leven Lang Ontwikkelen onderwijs.