Welke knelpunten ondervinden we in onze huisvesting? Hoe kunnen we toe werken naar een gezamenlijke huisvestingsoplossing? Welke keuzes werken wel en welke niet? Onze DUPLO-methodiek geeft antwoord op deze vragen.

Gezamenlijk werken aan de oplossing

Er zijn diverse knelpunten die je in je huisvesting kunt ervaren. Zo kan een organisatie het gevoel hebben dat men te krap gehuisvest is. Ook kan het zo zijn dat de ene afdeling kampt met krapte en een andere afdeling juist veel te ruim gehuisvest is. De DUPLO-methodiek is een ideale tool om dit soort knelpunten in kaart te brengen en om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. Tijdens een DUPLO-sessie ga je met elkaar om tafel en breng je met elkaar knelpunten en kansen in kaart. De methodiek gaat over het creëren van een gezamenlijk beeld en draagvlak in de zoektocht naar een passende huisvestingsoplossing. Daarmee heeft de methodiek heeft als meerwaarde het visueel, tastbaar en interactief maken van complexe huisvestingsvraagstukken.

Visualiseren van vraag en aanbod

In de methodiek gebruiken we DUPLO-blokken om de huisvestingsvraag te visualiseren. Daarnaast brengen we het aanbod in kaart. Hoeveel vierkante meter is er beschikbaar en uit welke ruimtesoorten bestaat deze? Het aanbod geven we weer aan de hand van plattengronden. Met de huisvestingsvraag en het beschikbare aanbod hebben we de benodigde ingrediënten om te gaan DUPLO’en. De methode kunnen we op verschillende niveaus toepassen, op portefeuilleniveau, op gebouwniveau of zelfs op verdiepingsniveau. Door gezamenlijk met de blokken aan de slag te gaan wordt meteen inzichtelijk op welke manieren de vraag binnen het aanbod op de plattegronden past. Proberen en experimenteren. Zo kunnen we verschillende oplossingen verkennen en creëren we met de DUPLO-methodiek inzichten voor o.a. huisvestingsplannen, haalbaarheidsstudies en verhuisplannen.

Participatiedoelen

Experimenteren | Verken verschillende varianten
Ervaring ophalen | De gebruiker levert input
Verbeelden | Complexe opgaven tastbaar maken
Verbinden | Gezamenlijk bijdragen aan de oplossing

Voor wie en wanneer?

De DUPLO-methode is ideaal voor het creëren van draagvlak en het inzichtelijk maken van complexe huisvestingsvraagstukken. Daarnaast is het een ideaal instrument om verschillende oplossingsen te onderzoeken en te toetsen.

Wanneer is dit instrument voor jou interessant?

  • Haalbaarheidsstudies Op zoek naar nieuwe huisvesting. Gebruik de DUPLO-methode bij het verkennen van nieuwe huisvesting. Past onze organisatie wel in het gebouw dat wij voor ogen hebben?
  • Groei of krimp Voorzie jij groei of krimp binnen jouw organisatie? Verkennen de mogelijkheden om groei of krimp  optimaal te accommoderen.
  • Verhuizingen Hoe kan je verhuisbewegingen op een efficiënte manier uitzetten in de tijd?
  • Draagvlak creëren De DUPLO-methode spreekt tot de verbeelding en maakt ingewikkelde huisvestingsopgave begrijpbaar en tastbaar.

Toegepast op deze projecten