LUMICKS heeft voor een nieuw ontwikkelde productlijn een MLII-lab nodig. Hiervoor is zij op zoek naar nieuwe huisvesting en wil weten wat de financiële impact is van te maken keuzes. Aestate gaf LUMICKS richting door een aantal varianten uit te werken inclusief een kostenindicatie.

Kostenindicatie realisatie lab

LUMICKS benaderde Aestate vanwege onze ervaring in huisvestingsadvies op het gebied van kantoren in relatie tot labs in een R&D-omgeving. Wij werkten een aantal varianten voor de realisatie van een MLII-lab van deze groeiende scale-up uit. De oppervlakte van het te realiseren lab is circa 25 m². Uitgangspunt is dat het nieuwe lab in een bestaand gebouw wordt gerealiseerd, maar de locatie op het moment van de vraag onbekend is. In verband met deze onzekerheid is een kostenindicatie gegeven voor twee varianten: realisatie lab in een bestaande labomgeving en realisatie lab in een bestaande kantooromgeving. Bij de eerste variant kan gebruik gemaakt worden van bestaande voorzieningen. Er is mogelijkheid aan te takken op bestaande installaties (als de capaciteit toereikend is) en wanden, vloeren en plafond zijn geschikt voor het lab. Alleen de inrichting moet worden aangeschaft en geïnstalleerd. Bij de tweede variant zijn naast nieuwe wanden en een nieuwe vloer- en plafondafwerking, een volledige labinrichting en dedicated installaties nodig. Dit kan relatief kosteninefficiënt zijn omdat er veel installatietechnische voorzieningen nodig zijn voor één lab van beperkte omvang. Hoe meer onzekerheden, hoe groter de bandbreedtes voor de kostenindicatie kunnen zijn. Zodra de definitieve locatie bekend is, kunnen de bandbreedtes specifieker gemaakt worden.

Los ook mijn vraagstuk op!

lumicks-logo-klanten

Factsheet

kubus oppervlakte icoon 25 m² MLII-lab
calender icoon Twee weken
werkplek icoon Indicatie labinvesteringen
worldwide icoon Start-up naar scale-up in life science

Van start-up naar scale-up

Inspirerend om bij te kunnen dragen aan een zich razendsnel ontwikkelende start-up! We denken graag mee met start-ups over hoe zij hun huisvesting flexibel mee kunnen bewegen met de ontwikkeling van hun organisatie. De vraag van LUMICKS aan Aestate was specifiek en overzichtelijk. Snelheid was echter geboden. Met onze ervaring in huisvestingsadvies voor laboratoria en onderzoekshuisvesting kwamen we in korte tijd tot een helder advies. Dit gaf LUMICKS richting bij het maken van keuzes over hun toekomstige huisvesting.

CEO van LUMICKS Olivier Heyning: “Fijn dat Aestate in zeer kort tijdsbestek precies het advies leverde dat ons helpt met het maken van een keuze voor een nieuw lab. In een vervolgtraject zullen we zeker weer aan hen denken.”

Credits afbeelding: Young Technology Award Ceremony, Eric Brinkhorst | Health Pioneers event, Sebastian Kreutzberge

Het gaat goed met LUMICKS. De ontwikkeling van een nieuw product voor een ander werkveld – immuno-oncologie – is nagenoeg gereed. Met dit apparaat worden eiwitten in interactie gefilmd met als doel de methoden voor immunotherapieën verder te kunnen specificeren. Dit kan een grote doorbraak worden. Het aantal medewerkers is de afgelopen jaren al meer dan verdubbeld naar inmiddels 58. En LUMICKS groeit gestaag verder. Dit vraagt om een nieuwe werkomgeving, met meer kantoorruimte en voor de doorontwikkeling van nieuwe producten een eigen MLII-lab.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over dit project of vrijblijvend advies contact op met Daniël Koningen via 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar dkoningen@aestate.nl

Voor dit project uitgevoerde diensten

lumicks-logo-klanten
Met variantenstudie labruimte richting kunnen geven aan scale-up LUMICKS

Gerbert Poppenk

Adviseur