Wanneer je als organisatie concludeert dat de huisvesting niet meer past bij de activiteiten van je organisatie – bijvoorbeeld omdat er te veel, te weinig of niet de juiste ruimte is – kom je op het punt dat je op zoek gaat naar een andere oplossing. Ongeacht of dit nieuwbouw of renovatie is, zal er nagedacht moeten worden over de prestaties waar de toekomstige huisvesting aan moet voldoen. Het middel om deze prestaties vast te leggen is een Programma van Eisen (PvE).

Welke huisvesting past bij onze organisatie?
Het opstellen van een PvE begint met het formuleren van ambities en randvoorwaarden. Los van het gebouw of de voorziening. De hamvraag in deze stap is: welke huisvesting past bij onze organisatie? Wat willen we ermee bereiken? Vragen die aan de orde komen zijn: aan welke organisatiedoelstellingen zal de huisvesting bijdragen? Cultuurverandering en zo ja, welke elementen uit de organisatiecultuur wil men ondersteunen? Verbetering van samenwerking of communicatie? Welke kwaliteit / uitstraling past bij de organisatie? Welke ambities heeft de organisatie ten aanzien van duurzaamheid? En: zijn er financiële of ruimtelijke kaders waarbinnen de huisvesting gerealiseerd moet worden?

Om ambities en randvoorwaarden boven tafel te krijgen en de discussie hierover te voeren, maken wij gebruik van allerlei werkvormen. Door met referentiebeelden, stellingen, brainstormsessies of post-its aan de gang te gaan komen de betrokkenen los van de huidige situatie en worden ze uitgedaagd na te denken over passende huisvesting voor overmorgen.

Durf om het heden los te laten
Huisvesting is van nature een statisch product met een lange ontwikkeltijd. Dit vraagt dat niet alleen nagedacht wordt over de huisvesting van vandaag, maar juist over de huisvesting van morgen en zelfs overmorgen. Alleen de toekomst is niet te voorspellen. Het beantwoorden van bovenstaande vragen vraagt daarmee durf om het heden los te laten en een visie op de ontwikkelingsrichting van de organisatie. Maar wel met voldoende bandbreedte.

Ervaring en up-to-date kennis
Met onze jarenlange ervaring en up-to-date kennis van de ontwikkelingen in het primaire proces van onze opdrachtgevers zijn wij in staat te inspireren en tegelijkertijd de eisen en wensen te koppelen aan de doelstellingen en ambities.