Verandermanagement door ontrafelexperts

Aestate staat voor duurzame omgevingen waar mensen optimaal kunnen presteren. Wij helpen je organisatie om de beste plek te creëren voor werk, studie of onderzoek. Dat vraagt vaak om een verandering in de organisatie en bij de mensen. Verandermanagement draait om mensen in actie krijgen: met de juiste aanpak stimuleren we veranderkracht en creëren we draagvlak binnen je organisatie.

Verandermanagement door Aestate
Isabel Richardson Medior adviseur
Isabel Richardson

Veranderkracht en draagvlak

Onze ontrafelexperts richten zich op de verandering van structuur, cultuur en werkwijze binnen jouw organisatie. Samen met jouw organisatie werken we naar een omgeving waarin doelen en ambities van de organisatie, teams en medewerkers worden verwezenlijkt. Wij hebben een integrale aanpak, met aandacht voor organisatie en gedrag, een passende fysieke omgeving en ondersteuning van de juiste faciliteiten en middelen.

Visie, strategie en planvorming

Voor dat we met de verandering aan de slag gaan, starten we met een analyse van de huidige situatie. Onze ontrafelexperts doen onderzoek naar jouw organisatie en medewerkers. Op die manier verkrijgen we inzicht in de geschiedenis, cultuur, drijfveren en wensen binnen jouw organisatie. We doen dit door in gesprek te gaan met de juiste mensen en deskresearch uit te voeren. Op die manier vormen we een visie op de opgave.

Om tot de juiste strategie voor jouw veranderopgave te komen, gaan we vervolgens dieper in op het doel van de verandering. Wat betekent de verandering voor jouw organisatie, medewerkers en alle andere betrokkenen? De strategie geeft richting aan het veranderplan. In dit concrete plan voor de veranderopgave is er specifieke aandacht voor het voorbereiden en enthousiasmeren van medewerkers en het creëren van draagvlak in jouw organisatie. Er is aandacht voor onderwerpen als leiderschap, goede begeleiding en transparante communicatie. Hoe helpen we elkaar in het doormaken van verandering?

Verandermanagement door Aestate
Verandermanagement door Aestate
"Wij hebben een integrale aanpak, met aandacht voor organisatie en gedrag, een passende fysieke omgeving en ondersteuning van de juiste faciliteiten en middelen."
Verandermanagement door Aestate

Uitvoering en overdracht

Ook tijdens de uitvoering van het veranderplan zijn onze ontrafelexperts intensief betrokken. Wij hebben kennis van en ervaring met het implementeren van veranderingen in organisaties. Een succesvolle verandering vraagt om aandacht en juiste communicatie. Tijdens het doormaken van de verandering vinden we het belangrijk dat tussentijdse successen worden gevierd. Maar we blijven monitoren op tussenresultaten en bijsturen waar dit nodig is.

Tot slot, als de verandering een feit is, zorgen we voor een soepele overdracht. Wij zorgen ervoor dat jouw organisatie het bereikte succes blijft behouden, ook als wij niet meer betrokken zijn als verandermanagers. We dragen de verantwoordelijkheid over aan de organisatie. Zo waarborgen we blijvende aandacht voor verandering, ook voor nieuwe medewerkers.

Hulp van onze ontrafelexperts?

Benieuwd wat wij voor jouw veranderopgave kunnen betekenen? Neem vooral contact op met één van onze ontrafelexperts en laat ons je meenemen in onze visie en aanpak op verandermanagement! Dit kan via info@aestate.nl of telefonisch via 030 – 637 63 77.