Werkplekconcepten

Uit ervaring weten wij dat een goed werkplekconcept onmisbaar is bij veranderingen in jouw organisatie. Een werkplekconcept is een blauwdruk van de aanwezige werkplekken en voorzieningen in de werkomgeving. Deze zijn altijd ondersteunend aan de werkprocessen van de medewerkers. Bij een effectief werkplekconcept zijn de werkprocessen binnen jouw organisatie leidend voor de fysieke inrichting van jouw huisvesting. Bij het ontwikkelen van een werkplekconcept is het dus belangrijk om de gewenste manier van werken in de organisatie te kennen. Alleen dan kan een werkplekconcept effectief zijn en is de organisatie leidend voor de huisvesting.

Aestate / ontrafelexperts
Pauline van Raaij Senior adviseur
Pauline van Raaij | Aestate

Passend werkplekconcept

Onze adviseurs zijn specialisten in het opstellen van huisvestingsadvies. Hier maken werkplekconcepten meestal deel van uit. En dat is niet zonder reden. Het werkplekconcept stelt de medewerkers in staat om hun werk op de gewenste manier uit te voeren. Inmiddels weten we dat een disfunctionele werkomgeving waar de omgeving niet is afgestemd op de organisatie zorgt voor onvrede en verminderde werkprestaties. Het resultaat van een goed uitgevoerd werkplekconcept een optimale benutting van de beschikbare ruimte en een hogere tevredenheid onder medewerkers. In de loop van de tijd levert dat je een flinke besparing op.

Integraal concept

Het is onze kracht om juist de manier van werken te vertalen naar een werkplekconcept, zodat deze passend is binnen de organisatie.

Nog altijd worden de meeste werkplekconcepten ingestoken vanuit de fysieke kant, dit is immers ook de meest zichtbare pijler in de werkomgeving. Wij zien een werkplekconcept echter als een integraal concept, waarin de fysieke, virtuele en sociale omgeving (oftewel de bricks, bytes en behaviour) met elkaar in balans zijn en ondersteund worden door service en hospitality. Hierbij merken we dat met name de sociale omgeving en services & hospitality achterblijven wanneer een nieuw werkplekconcept wordt ontwikkeld. Dat is zonde, want het uiteindelijke gebruik van de werkomgeving heeft een grote invloed op het succes van de omgeving.

Laat ons jouw huisvestingsadvies ontrafelen
Bezig met laden...
{{ stepID }} {{ getStepName(stepID) }}

Jouw verzoek is succesvol verzonden!

Hoeveel gebouwen omvat jouw vraagstuk?
Wat is de totale omvang van jouw gebouw(en) in vierkante meters?
Bevindt jouw organisatie zich in de publieke of private sector?(kies het meest passende antwoord)
Selecteer de sector die het beste past bij jouw organisatie.
Welke functie past het beste bij jouw vastgoed?
Uw antwoorden
- {{ answers['step' + i] }}

Laat jouw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Naar een nieuw werkplekconcept

Om een passend werkplekconcept te vinden, beginnen we met het vaststellen van de gewenste manier van werken binnen de organisatie. Dit kan zowel de huidige manier van werken, als een nieuwe manier van werken zijn. Om een goed beeld te krijgen starten we deze analyse niet alleen met het management, maar juist ook met de medewerkers. Zeker wanneer er een andere manier van werken wordt nagestreefd is het van belang om medewerkers in een vroeg stadium te betrekken. Zo ontstaat de mogelijkheid om in een vroeg stadium medewerkersbetrokkenheid te verkrijgen. Uitermate belangrijk wanneer er sprake is van een verandering in de manier van werken.

Het ontwikkelen van een gebruikscultuur/gedragscultuur

Naast het fysieke karakter van een werkplekconcept is een grote rol weggelegd voor het gebruik hiervan. Zeker bij het opstarten van nieuwe manieren van werken, moet aandacht uitgaan naar de omslag die medewerkers moeten maken. Dit begint bij het delen van de doelstellingen van het werkplekconcept, welke manier van werken wordt ondersteund? En hoe verschilt deze manier van werken met de huidige manier van werken?
Wanneer duidelijk is welke oude werkpatronen doorbroken worden en vervangen door nieuwe patronen kan je medewerkers gericht ondersteunen bij deze omslag. Door in gesprek te gaan over afspraken en mogelijkheden die de nieuwe omgeving biedt ontstaat draagvlak voor de omgeving, nog voordat deze gerealiseerd is.

Concentratieruimte kantoor | Aestate | ontrafel experts
Tessa als ontrafel expert | Aestate

Nazorg

Het werkplekconcept komt niet ten einde met de oplevering. Het is belangrijk om na ingebruikname te blijven monitoren of alles goed verloopt. Want juíst wanneer de gebruikers de werkplek daadwerkelijk gaan gebruiken wordt zichtbaar wat goed werkt en wat niet. Ook op deze momenten vind je ons op de nieuwe werkplekken om eventuele onverwachte knelpunten op te pakken. Daarnaast is het prettig om te zien wanneer jouw gebruikers tevreden zijn met het eindresultaat.

Succesvolle aanpak Aestate

Ben je benieuwd naar hoe Aestate samen met jou het ideale werkplekconcept vormgeeft? Neem contact met ons op via 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar info@aestate.nl. Onze ontrafelexperts denken graag met je mee.

Direct contact openemen

Veelgestelde vragen

Wat is een werkplekconcept?

Een werkplekconcept is een blauwdruk van de aanwezige werkplekken en voorzieningen in de werkomgeving. Deze zijn altijd ondersteunend aan de werkprocessen van de medewerkers. Bij een effectief werkplekconcept zijn de werkprocessen binnen jouw organisatie leidend voor de fysieke inrichting van jouw huisvesting.

Waarom is een goed werkplekconcept belangrijk?

Een goed werkplekconcept is belangrijk omdat het de manier waarop medewerkers hun werk uitvoeren ondersteunt, leidt tot een betere benutting van ruimte, hogere medewerkerstevredenheid, en uiteindelijk kostenbesparingen door efficiëntieverbeteringen.

Wat betekenen de termen bricks, bytes, en behaviour in een werkplekconcept?

In een werkplekconcept verwijzen 'bricks' naar de fysieke omgeving, 'bytes' naar de technologische infrastructuur en 'behaviour' naar de sociale en gedragsaspecten van de werkomgeving. Deze elementen dienen in balans te zijn en elkaar te ondersteunen.
Een greep uit onze projecten
Wij ontrafelen voor: