Als een organisatie met externe samenwerkingspartners moet of wil samenwerken kan dat op verschillende manieren. Steeds vaker spreekt men de ambitie uit om daarbij niet alleen de kale ruimte te verhuren, maar integrale oplossingen te vinden waarin ruimten, faciliteiten en zelfs werkplekken gedeeld worden. Implementatie van zo’n gezamenlijke ambitie is echter niet eenvoudig.

Ester: “Voor mijn afstuderen heb ik onderzoek gedaan naar het aanbieden van huisvesting als integrale dienst door een eigenaar/gebruiker aan externe samenwerkingspartners. In dit geval is dit een organisatie die vastgoed heeft ter ondersteuning van haar eigen primaire proces, dus geen belegger. Denk hierbij aan een universiteit, zorginstelling, gemeenten of de rijksoverheid.”

Voor dit onderzoek heb ik verschillende cases bestudeerd om te zien wat een organisatie wil bereiken met het aanbieden van de dienst. Maar ook waar aanbieders tegenaan lopen bij de uitwerking van het vooraf vastgestelde concept; wat moet je wel doen en wat absoluut niet? De cases bekeek ik vanuit verschillende perspectieven, zoals de vastgoedorganisatie, de facilitaire dienstverlener en degene die aanbieders en afnemers van de dienst met elkaar verbindt.

Door mensen vanuit verschillende functies te spreken is er een totaalbeeld gecreëerd over waarom ervoor gekozen wordt om huisvesting als integrale dienst aan te bieden en wat daarbij komt kijken. De uitkomsten van het onderzoek heb ik gebruikt bij het opstellen van kritische succesfactoren voor het aanbieden van huisvesting als integrale dienst door een eigenaar/gebruiker aan externe samenwerkingspartners.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek ‘Huisvesting als dienst’ van Ester? Of bent u geïnteresseerd in een van de nieuwe masterclasses over huisvestingsvraagstukken? Neem dan contact op met Aestate via 030 – 637 63 77 of via info@aestate.nl

Ester is momenteel druk met haar master en dus even niet met Aestate, voor meer informatie kunt u vragen naar Astrid Werkhoven.

Meer over onze AEcademy

Onze specialist:

Astrid Werkhoven

Office Manager

030 - 637 63 77

Specialist Astrid Werkhoven