Nieuws / 22 april 2024

Bij Aestate delen we met trots onze samenwerking met de ondernemers van Bedrijvenpark Heron, de Rabobank en Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Onze ontrafelexperts onderzoeken de mogelijkheid van een energiecollectief om de energietransitie te bevorderen. Dit stelt duurzame ondernemers in staat om te groeien zonder de belemmeringen van netcongestie. Samen maken we duurzaam ondernemen op Heron mogelijk.

Daniël legt het volgende uit in het nieuwsbericht van Bedrijvenpark Heron: “Om de haalbaarheid van een energiehub op bedrijvenpark Heron te beoordelen, is een uitgebreide analyse vereist. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische mogelijkheden en wettelijke eisen, maar ook naar de financiële aspecten.’ Wij gaan als eerste de energiebehoefte in kaart brengen. In samenwerking met het E-team van de gemeente wordt een inventarisatie gemaakt van bedrijven die interesse hebben in het gebruik van de accu. Hun energieverbruik en opwekprofielen worden in kaart gebracht om de benodigde capaciteit van de batterij te bepalen. Vervolgens gaan we de mogelijke locaties voor de energiehub in kaart brengen. Daarmee krijgen de ondernemers inzicht in de goedkeuring of onderbouwde afwijzing voor het reserveren van een kavel voor de energiehub.

Parallel gaan we in gesprek met leveranciers om te technische haalbaarheid te onderzoeken en te bepalen of zijn voldoen aan de specifieke behoefte van Heron. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar alle wettelijke verplichtingen, die van toepassing zijn op het veilig plaatsen en gebruiken van lithium batterijen en accu’s. Ten slotte wordt er een kostenraming opgesteld, inclusief mogelijke subsidies en financieringsmogelijkheden. Hiermee krijgen we een duidelijk beeld van de totale investering die nodig is voor dit project.”

Op naar een duurzamere toekomst! Lees verder over de samenwerking in het nieuwsbericht van Bedrijvenpark Heron!