Huisvesting is niet alleen een bescherming tegen de elementen, maar ook een middel voor organisaties om (veranderende) processen te ondersteunen en veranderingen te faciliteren. Om dit te bereiken is gerichte sturing nodig en om te kunnen sturen willen we inzicht hebben in de relatie tussen een organisatie en haar huisvesting. Een nieuwe gevel bijvoorbeeld om de uitstraling van het bedrijf te verbeteren of een andere inrichting om de motivatie van de medewerkers te verbogen en efficiënter met de ruimte om te gaan. In dit artikel zijn de inzichten in de relatie tussen organisatieprestatie en vastgoed vertaald in een aantal ontwerprichtlijnen gebaseerd op het afstudeeronderzoek van Lesther van Vliet bij acht basisscholen. De doelstellingen van de organisatie zijn daarbij het startpunt.

Lees hier de pdf ‘Nieuwe leren optimaal gehuisvest in paviljoenschool met kolommen

Real Estate – vastgoed en onderwijs

Onderwijs en scholen zijn van alle tijden
Nieuw leren is nog niet een afgebakende stroming
Inzicht in de relatie organisatie en huisvesting

Voorwoord

Onderwijs en scholen zijn van alle tijden. De maatschap-pelijke, sociale, demografische en technologische ont-wikkelingen hebben geleid tot veranderingen in het onder-wijs en in het gebruik van het schoolgebouw Met name de toenemende automatisering en de individualisering spelen in de afgelopen decennia een belangrijke rol. De vorm van schoolgebouwen is echter traditioneel en bijna gelijk met die uit onze jeugd zoals Steijns en Koutamanis (2004) concluderen. De innovaties in de scholenbouw bleven even-wel beperkt tot ander gebruik en tot transformatie van de verkeersruimten. Uit onderzoek van De Vries (2007) blijkt dat er een directe relatie tussen vastgoedkenmerken en de prestatie van de onderwijsinstelling bestaat.