Integraal huisvestingsplan onderwijs

Een integraal huisvestingsplan (IHP), is een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit en duurzaamheid van schoolgebouwen te waarborgen en verbeteren. Een IHP wordt door de gemeente en schoolbesturen opgesteld en omvat een gedeelde visie op het onderwijs in de gemeente. Toch blijkt het opstellen van een dergelijk plan vaak nog een uitdagende opgave. Aestate kan de gemeente en haar onderwijsinstellingen helpen met het opstellen van een integraal huisvestingsplan.

Rogier Mattousch Senior adviseur
RMA_team_zijkant-removebg-preview

Toekomstige huisvesting

Bij het opstellen van een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs starten we met het in kaart brengen van het huidige aanbod van de onderwijshuisvesting en de toekomstige behoefte. Het is belangrijk dat er met een integrale blik gekeken wordt naar de toekomst. In het IHP wordt daarom onder andere rekening gehouden met demografische ontwikkelingen, verduurzaming, maar ook met ontwikkelingen binnen het onderwijs. Bij Aestate adviseren we op basis van gedegen kennis en ervaring de gemeente om strategische keuzes te maken die bijdragen aan de toekomstige behoefte voor onderwijshuisvesting.

De rol van Aestate

Onze ontrafelexperts verzamelen en analyseren relevante data over de huidige en toekomstige situatie van de onderwijshuisvesting in de gemeente. Hierin houden we rekening met de wensen, ambities en mogelijkheden die er vanuit zowel de gemeente als het onderwijs bestaan. Daarnaast beschikken we over de juiste kennis over wettelijke eisen en zorgen we voor aansluiting met de lokale context. Wij pakken dit integraal op, door het betrekken van relevante beleidsvelden en door aan te sluiten bij de besluitvormingsprocessen.

Onze ervaring met een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs

Onze ontrafelexperts stellen samen met de gemeente een integraal huisvestingsplan voor het onderwijs op dat voldoet aan de wensen en mogelijkheden voor de toekomst. Dat vraagt om anders én vooruit te kijken vanuit alle mogelijke invalshoeken. Onze ontrafelexperts gebruiken diverse producten om de mensen, inhoud en het proces met elkaar te verbinden. Deze integrale aanpak zorgt voor draagvlak bij verschillende belanghebbenden binnen de gemeente.

Onze hulp inschakelen?

Heeft jouw gemeentelijke organisatie hulp nodig op het gebied van een integraal huisvestingsplan voor de onderwijsinstellingen? Dan ben je bij Aestate aan het juiste adres. Neem contact met ons op via 030 – 637 63 77 of stuur direct een e-mail naar info@aestate.nl.