De campus van de Vrije Universiteit heeft alle faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. Door de ligging aan de Amsterdamse Zuidas, vlakbij Schiphol, is de campus een grootstedelijke ontmoetingsplek, die goed bereikbaar is.  Op dit moment ontwikkelt de VU, als onderdeel van de stapsgewijze campusvernieuwing, een nieuw onderzoeksgebouw aan de Zuidas: het O|2 gebouw. Dit gebouw zal huisvesting bieden aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek van VU, VUmc en UvA binnen het thema Human Health and Life Sciences (H2LS).

Gezamenlijk huisvesten van vergelijkbaar onderzoek

Het O|2 gebouw is oorspronkelijk voor onderzoek en diagnostiek van het VUmc ontworpen. Maar zowel bij VU als VUmc bestond de wens om de inhoud van beide organisaties dichter bij elkaar te brengen. Er is toen voor gekozen om het gebouw meer vanuit de inhoud te vullen en onderzoekers op het gebied van de HumanLlife Sciences bij elkaar te huisvesten. Diagnostiek blijft gehuisvest binnen het VUmc. De naam van het gebouw veranderde daarop van O&D naar O|2: onderzoek en onderzoek. De inhoudelijke samenwerking houdt echter niet op bij VU en VUmc. Inmiddels worden ook onderzoeksgroepen van UvA en mogelijk van AMC gehuisvest in O|2.

Ambities gevolgen voor de bouw

Het onderzoeksprofiel werd versterkt en de infrastructuur gedeeld. Dit gold voor de kantooromgeving maar ook voor de specifieke laboratoria en high-end apparatuur. Deze ambities  hadden grote gevolgen voor de bouw.  Kirstin de Boer, programmamanager huisvesting bètafaculteit van de VU: “Waar je in een normale situatie begint met het opstellen van een Programma van Eisen en vervolgens passende huisvesting gaat realiseren, werd hier al vanuit een bestaande opzet gewerkt.” Gedurende de bouw zijn er in diverse fases aanpassingen doorgevoerd. Ondertussen werd een volgende detailslag gemaakt en gaandeweg de bouw zijn de wensen en eisen van de gebruikers zoveel mogelijk ingebracht. Kirstin: “Gebruikers zijn bij het ontwerpen van de kantooromgeving bijvoorbeeld betrokken door middel van het schuiven van bouwstenen op plattegronden. Zo werd duidelijk hoe zij de invulling van de ruimtes zien. En kon er, binnen kaders, rekening worden gehouden met de eisen en wensen voordat een definitief ontwerp gerealiseerd werd.”

VU smart@O|2: de opdracht voor Aestate

De laboratorium- en kantooromgeving zijn als één geheel bekeken. De werkprocessen die in beide omgevingen plaatsvinden, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit vormt de kern van VU smart@O|2. Het vormgeven van dit integrale concept was de opdracht voor Aestate. Kirstin de Boer, programmamanager huisvesting van de bètafaculteit van de VU: “Vanuit bètamedisch perspectief werd gekeken wat de meest logische invulling is voor het gebouw. Aestate opereert vaak op het grensvlak tussen gebruikers en project, de ambities van de campus organisaties en de ambitie van de faculteiten. Daarin vullen we elkaar goed aan. Daar waar ik focus op de behoefte van de gebruiker en hoe zij gewend zijn te werken, is Aestate als geen ander in staat om dat vervolgens te vertalen in generieke en later meer uitgewerkte concepten.”

Vanaf januari 2016 wordt O|2 gebouw in gebruik genomen

De komende periode staat in het teken van samen met de gebruikers te praten over hoe de faciliteiten in het nieuwe O|2 gebouw optimaal gebruikt kunnen worden. Kirstin: “Het projectteam dat verantwoordelijk is voor de gehele overgang naar het nieuwe gebouw wil graag van de gebruikers horen welke zorgen zij hebben zodat er naar oplossingen gezocht kan worden. Een analist die toezicht moet houden op het lab, moet op elk moment vindbaar zijn. Het is dus vanzelfsprekend dat er voor die persoon een werkplek nabij het lab beschikbaar is. Het concept is dus geen wet van meden en perzen. Voor dit soort situaties zoeken we passende oplossingen in het gebruik van de beschikbare ruimte”.  Vanaf januari 2016 zal het O|2 gebouw in gebruik worden genomen. Alle gebruikers kunnen vanaf die tijd wennen aan de nieuwe omgeving en door middel van evaluatiegesprekken aangeven wat er prettig is aan de nieuwe werkomgeving of waar nog behoefte aan is.