Sport Fryslân helpt mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. Zij vinden dat iedereen elke dag met plezier moet kunnen sporten of bewegen. Of je nu gezond bent of juist door te sporten werkt aan je gezondheid. Van amateursporters tot parasporters en van jong tot oud.  De stichting opereert op dit moment vanuit Heerenveen en een aantal kleinere locaties verspreid over de provincie.  

Met het oog op het aflopende huurcontract van haar hoofdkantoor in Heerenveen werkt Sport Fryslân aan een nieuw strategisch huisvestingsplan. Het doel van dit plan is om te komen tot toekomstbestendige huisvesting die aansluit bij het toekomstbeeld van de organisatie. Sport Fryslân heeft Aestate gevraagd haar te adviseren en ondersteunen in dit traject.

Sport Fryslân

Factsheet

Strategisch huisvestingsplan Strategisch huisvestingsplan
Dromensessie Dromensessie
Programma van Eisen
Businesscase Businesscase

Dromensessie

De eerste stap waar Aestate bij betrokken werd was de dromensessie; onze ontrafelexperts organiseerden met Sport Fryslân een gebruikerssessie om de visie en ambities van Sport Fryslân, de ontwikkelingen in de markt en de consequenties voor de huisvesting gezamenlijk in kaart te brengen. In deze interactieve werksessie zijn onze ontrafelexperts in gesprek gegaan met verschillende medewerkers van Sport Fryslân om zo te komen tot een gezamenlijke huisvestingsambitie.

Er kwamen belangrijke ambities naar voren in de sessie. Zo wil de stichting graag een energieke, enthousiaste en innovatieve organisatie zijn, die betrokken is bij haar doelgroep. Lokale, regionale en landelijke zichtbaarheid en toegankelijkheid zijn daarbij essentieel. Daarnaast staat Sport Fryslân voor gezondheid en vitaliteit en de stichting wil dit daarom ook duidelijk in de huisvesting terug laten komen.

De ambities van de organisatie zijn vervolgens vertaald naar huisvesting; Sport Fryslân heeft behoefte aan:

  1. Samenwerkplek: een toegankelijke plek waar integraal samenwerken en ontmoeten centraal staat en die dient als een professioneel visitekaartje.
  2. Experience center: een proeftuin voor sportinnovatie en voor het opleiden van externe organisaties.
  3. Clubhuis: een inspirerende en uitdagende plek waar fijn gewerkt kan worden, maar waar ook ruimte is voor ontmoeten.

Programma van Eisen

Een vervolgstap in het traject was het opstellen van een ruimtelijk functioneel Programma van Eisen (PvE). Het PvE beschrijft de huisvestingvisie op portefeuille- en locatieniveau, het huisvestingconcept, de globale ruimtebehoefte, een bouwstenenmix en de verschillende bouwstenen. Het document beschrijft de ruimtelijke en functionele behoeften en kan in het vervolgtraject gebruikt worden bij locatiekeuzes en als input voor een ontwerptraject.

Om draagvlak te creëren voor het gekozen huisvestingsconcept en om input op te halen voor het Programma van Eisen is wederom een gebruikerssessie georganiseerd met verschillende medewerkers. Na een inleidende presentatie werd de groep ingedeeld in subgroepjes met vergelijkbare activiteitenprofielen. Iedere groep ging aan de slag met een werkdag in de toekomst; op een creatieve manier werd in beeld gebracht welke activiteiten gemiddeld gezien op een werkdag worden uitgevoerd en in wat voor type werkomgeving men dit het liefst zou doen.

Businesscase

Aanvullend heeft Aestate voor Sport Fryslân een globale businesscase opgesteld om hoog over, op basis van kengetallen en een aantal scenario’s, te bepalen of de gewenste huisvestingsvisie financieel ook haalbaar is. De uitkomst van de businesscase geeft inzicht in wat de jaarlijkse huisvestingslasten ongeveer worden in de toekomst en of deze binnen het gestelde financiële kader passen. De uitkomsten van de businesscase kunnen door Sport Fryslân worden gebruikt voor de verdere uitwerking van het strategisch huisvestingsplan.

Meer weten over hoe een dromensessie in z’n werk gaat of over het opstellen van een PvE en businesscase? Neem dan contact met ons op!

Voor dit project uitgevoerde diensten

Sport Fryslân
Van dromen tot plannen bij Sport Fryslân