Onze ontrafelexperts werken al vele jaren samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Zo is Aestate al jaren betrokken bij de realisatie van het Nieuwe Universiteitsgebouw op de Zuidas; onder andere bij het huisvesten van cultuurvoorzieningen, maar ook bij de huisvesting voor Leven Lang Ontwikkelen onderwijs in dit gebouw en bij het integrale concept voor lab- en kantoorhuisvesting in het O|2 Labgebouw.

In 2019 zijn er bezettings- en activiteitenmetingen uitgevoerd in het Hoofdgebouw, het Nieuwe Universiteitsgebouw en bij gebruikers van Gebouw O|2. Ondertussen zijn we echter al vier jaar verder en weten we dat er veel is veranderd in de manier van werken, onder andere als gevolg van de coronatijd.  

Factsheet

Zeven gebouwen
Acht meetrondes
Twee werkweken
Bezettings- en activiteitenmeting

De VU voert bezettings- en activiteitenmetingen uit om inzicht te krijgen in het feitelijk gebruik van de kantooromgevingen op de campus. Dit inzicht gaan de VU helpen om te bepalen hoe de beschikbare ruimte beter benut kan worden in komende jaren en wat daarbij nodig is. Daarom zijn onze ontrafelexperts – in samenwerking met MeasureMen – gestart met een nieuwe bezettings- en activiteitenmeting op de campus van de VU. Dit doen zij in opdracht van de Facultaire Campus Organisatie (FCO).  

De bezettings- en activiteitenmeting  

In het tweede kwartaal van 2023 zijn in zeven gebouwen metingen gedaan. De panden die mee zijn genomen in de metingen zijn (1) het Hoofdgebouw, (2) Transitorium, (3) Initium, (4) MF, (5) NU, (6) ACTA en (7) O|2. 

De bezettingsmetingen maken inzichtelijk op welke momenten de verschillende type werkplekken worden gebruikt. Op deze wijze worden piekmomenten en voorkeuren voor (type) werkplek zichtbaar. Naast werkplekken worden in deze meting ook de overlegplekken meegenomen. 

Hoe zien die metingen er dan uit? 

Ten eerste worden de werk- en overlegplekken in kaart gebracht en wordt dit, door middel van fysieke rondgang door de verschillende gebouwen op de campus, gevalideerd. Vervolgens worden deze gegevens verwerkt in het dashboard van MeasureMen en wordt alles klaargemaakt voor de metingen.  

Tijdens acht meetrondes – die evenredig zijn verdeeld over de dag, gedurende twee werkwerken – lopen er mensen langs de werkplekken om te inventariseren of de werkplekken bezet zijn en welke activiteiten er worden uitgevoerd. Deze gegevens worden in een database vastgelegd en hieruit maken onze ontrafelexperts rapportages op met de bevindingen op gebouwniveau en eenheidsniveau.  

Meten is weten! 

De metingen hebben als doel om inzicht te geven in het werkelijke gebruik van de werkomgeving. Op basis van de metingen en aanvullende analyses die zijn opgesteld verschaffen onze ontrafelexperts inzicht in de efficiëntie van het ruimtegebruik, eventuele knelpunten en optimalisatiemogelijkheden.  

Onze ontrafelexperts zijn al druk bezig geweest met het verwerken van de data van de eerste metingen en het terugkoppelen van analyses en rapportages aan de FCO van de VU. In het project zijn ontrafelexperts Rogier, Sander, Koert en Marlijn betrokken. 

Inzicht in het werkelijke gebruik van de werkomgeving

Rogier Mattousch

Senior Adviseur