Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is een belangrijk thema voor veel gemeenten in Nederland. Maatschappelijk vastgoed omvat alle gebouwen en terreinen die eigendom zijn van of in gebruik zijn door de gemeente, zoals scholen, sportaccommodaties, kantoren, musea en parkeergarages. Vaak zijn dit gebouwen met een grote impact op het milieu. Om te kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en het verhogen van de maatschappelijke waarde, is het voor gemeenten essentieel om een routekaart verduurzaming op te stellen. Met ons duurzaamheidsadvies kunnen onze ontrafelexperts je uitstekend ondersteunen bij deze uitdagende opgave.

Cynthia Schuurman Medior adviseur
Cynthia Schuurman

Visie en strategie

Er zijn verschillende manieren om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen, zoals het toepassen van energiebesparende maatregelen, het opwekken van duurzame energie, het verminderen van de materiaalbehoefte, het hergebruiken of recyclen van materialen, het bevorderen van de biodiversiteit en het vergroenen van de omgeving. Om deze maatregelen effectief en efficiënt te implementeren, is het belangrijk om een integrale aanpak te hanteren. Aestate helpt bij het opstellen van een visie en strategie die aansluit bij de ambities en doelstellingen van de gemeente en helpt dit te vertalen naar een routekaart met maatregelen voor de komende jaren.

Integrale verduurzaming van maatschappelijk vastgoed

Het hebben van een visie is de eerste stap, vervolgens gaan we dit vertalen naar concrete doelstellingen. Ga je als gemeentelijke organisatie richten op energiezuinigheid, met doelstellingen als ‘alle gebouwen hebben minimaal energielabel A in 2030 en zijn energieneutraal in 2045‘? Of richt je juist op een reductie van de CO2-uitstoot, de kwaliteit van het binnenmilieu (lucht, thermisch, comfort, verlichting en/of geluid), de exploitatielasten of circulair bouwen? Voor serieuze verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is het van belang dat er op integrale wijze rekening wordt gehouden met duurzaamheid.

"Aestate helpt met het inzichtelijk maken van concrete resultaten, zodat de gestelde doelen ook daadwerkelijk behaald kunnen worden."

Onze ervaring en kennis

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed is geen eenvoudige opgave. Bij Aestate bezitten we de juiste kennis en ervaring om een gedegen duurzaamheidsplan op te stellen en te ondersteunen bij het uitvoeren van de bijbehorende ingrepen. We zijn bekend met verschillende methoden om duurzaamheidsprestaties van maatschappelijk vastgoed inzichtelijk te maken, denk bijvoorbeeld aan beoordelingsmethodes en certificeringen zoals LEED, GPR en BREEAM.

Aestate helpt je daarnaast met het inzichtelijk maken van de concrete resultaten, zodat de gestelde doelen ook daadwerkelijk behaald kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ons duurzaamheidsdashboard.

Onze hulp inschakelen?

Hulp nodig bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Bij Aestate kunnen we je verder helpen. Neem hiertoe contact met ons op via 030 – 637 63 77 of stuur een e-mail naar info@aestate.nl.