Heb jij helder inzicht in jouw ruimtebehoefte? Weet jij hoeveel en welke ruimten het beste passen bij jouw visie, ambities en werkprocessen? Met een ruimtebehoeftemodel (RBM) krijg je grip op jouw huisvesting en ben je in staat om in te spelen op ontwikkelingen die impact hebben jouw huisvesting. Bijvoorbeeld als gevolg van een veranderend werkproces of bij groei of krimp van de organisatie.

Hoe bepalen we de ruimtebehoefte?

Het RBM is een rekentool om de kwantitatieve ruimtebehoefte van jouw organisatie te berekenen. Vanuit de visie en ambities van de organisatie wordt duidelijk welke primaire werkprocessen de huisvesting moet faciliteren. Op basis hiervan maken we – op basis van onze kennis en ervaring – de vertaling naar een rekenformule die de kwantitatieve ruimtebehoefte bepaalt.

Het RBM maakt onderscheid in verschillende ruimtesoorten. Per ruimtesoort bestaat de berekening uit verschillende componenten. Gezamenlijk bepalen we welke ruimtesoorten en componenten voor jouw organisatie van toepassing zijn. Bijvoorbeeld het aantal fte, de flexfactor, de bedrijfstijd en een ruimtenorm.

Draaien aan verschillende knoppen

Een belangrijke meerwaarde van het RBM is de mogelijkheid om te simuleren en daarmee te experimenteren. Draai aan verschillende knoppen en krijg inzicht in de impact hiervan. Wat gebeurt er als je speelt met de verschillende componenten uit de rekenformule, zoals een flexfactor? Bijvoorbeeld, wat is de impact van meer gaan thuiswerken? Verken verschillende varianten en bepaal welke het meest passend is voor de toekomst. Met dit soort inzichten ben je in staat om beter te sturen op veranderingen en krijg je grip op je huisvesting.

Vlekken en bouwstenenmixen

Een RBM kunnen we op verschillende manier opzetten. Hoewel in basis de rekentool bestaat uit dezelfde onderdelen, bieden we maatwerk om de tool per organisatie te optimaliseren. De rekentool begint met het samenstellen van de rekenformule. Met deze formule bepalen we vervolgens de theoretische ruimtebehoefte. Hoe groot is benodigde ruimte van de hele organisatie en hoe is dit verdeeld tussen verschillende specifieke organisatieonderdelen? En uit welke ruimtecategorieën bestaat de ruimtebehoefte? In huisvestingstermen spreken we bij deze verdeling vaak over ‘vlekken’. Bijvoorbeeld hoe groot is de kantoorvlek van de ICT-afdeling? Met deze output is een mogelijke volgende stap het opbouwen van de werkplekmix of bouwstenenmix. In deze stap wordt de vlek verder verdeeld in een mix van verschillende werkplektypen.

In sommige gevallen werkt het RBM ook de andere kant op. In dit geval is de werkplekmix, oftewel bouwstenenmix, juist de input voor de rekenkundige ruimtebehoefte. Het RBM bepaalt in dit geval, aan de hand van een specifieke verhouding tussen werkplektypen, de benodigde omvang van de huisvesting.

Kortom, een RBM kan op verschillende manieren worden ingezet. Benieuwd hoe een RBM jou verder kan helpen? Neem contact op met één van onze ontrafelexperts of scroll verder om te zien hoe we het RBM in eerdere projecten hebben toegepast.

 

Participatiedoelen

Artboard 1expertise Experimenteren | wat gebeurt er als...?
Artboard 1expertise_ophalen Ervaring ophalen | de organisatie levert input
Artboard 1verbeelden Verbeelden | inzicht creëren
check-default

Voor wie en wanneer?

Het RBM is breed toepasbaar en kan voor iedere branche op maat worden gemaakt. Het model wordt ingezet om de toekomstige ruimtebehoefte te definiëren. De behoefte per organisatieonderdeel of de behoefte per ruimtesoort geeft bijvoorbeeld input voor:

  • Strategisch Huisvestingsplan (SHP)
  • Integraal huisvestingsplan (IHP)
  • Programma van Eisen (PvE)
  • Inpassingsstudie

 

Toegepast op deze projecten