Sluit jouw werkomgeving aan bij de activiteiten die je uitvoert? Of ben je toe aan een nieuw huisvestingsconcept, door een verandering in werkproces? In de ontwikkeling van een passend huisvestingconcept is de activiteitenregistratie een van de eerste stappen.

Opstellen activiteitenprofielen

Een activiteitenregistratie geeft inzicht in welke activiteiten medewerkers in welke mate uitvoeren. Het vormt een goede basis voor het gesprek over werkprocessen en activiteiten in de toekomst. Gedurende een specifieke periode registreren we welke activiteiten de medewerkers uitvoeren. Hieruit volgt een spreiding van diverse activiteiten die kenmerkend zijn voor het werkproces van de medewerker. Met deze informatie kunnen we verschillende inzichten creëren, zoals het gemiddelde per functie, maar ook het gemiddelde werkproces van een afdeling. Op basis daarvan kijken we hoe we het werkproces van een bepaalde groep kunnen duiden aan de hand van een activiteitenprofiel.

Samenstellen bouwstenenmix

Met de samengestelde activiteitenprofielen zijn we klaar voor de volgende stap, het opstellen van een bouwstenenmix. In deze stap bepalen we gezamenlijk welke mix van bouwstenen het beste past bij de opgestelde profielen. Dat betekent dat we bepalen welke fysieke ruimten nodig zijn om alle toekomstige activiteiten te faciliteren. Met een heldere huisvestingsvisie en bouwstenenmix hebben we alle ingrediënten voor een toekomstbestendig huisvestingsconcept.

 

Participatiedoelen

Artboard 1verbeelden Verbeelden | Duidelijke activiteitenprofielen
Artboard 1expertise_ophalen Ervaring ophalen | De gebruiker geeft input
Artboard 1weegschaal Samengestelde activiteitenprofielen
check-default

Voor wie en wanneer?

Een activiteitenregistratie is een onmisbaar instrument in de ontwikkeling van een toekomstbestendig huisvestingsconcept. Waar sta jij in dit proces? Houd jij je bezig met de vernieuwing van jouw werkomgeving, dan is de activiteitenregistratie wellicht ook van waarde voor jou!

  • Inzicht in huidig gebruik van de werkomgeving Wil jij weten hoe jouw werkomgeving gebruikt wordt? Waar liggen mogelijke verbeterpunten?
  • Ontwikkeling  bouwstenenmix Samenstellen van de juiste mix van bouwstenen, die aansluit bij de verschillende activiteitenprofielen.
  • Ontwikkeling huisvestingsconcept Een passende bouwstenenmix is onmisbaar in de ontwikkeling van een huisvestingsconcept.
  • Opstellen huisvestingsplan het creëren van een toekomstbestendige huisvesting, die aansluit bij het primair proces van de organisatie

 

Toegepast op deze projecten