Nadat Koert zijn Havodiploma in ontvangst heeft genomen is hij gestart met de bachelor Bouwkunde aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). "Na twee oriënterende stages bij een aannemer en een architectenbureau tijdens het tweede jaar van mijn studie en mijn opgewekte interesse in project- en procesmanagement binnen de gebouwde omgeving, heb ik gekozen voor de specialisatie 'organisatie'." Hierin heeft hij zich meer kunnen ontwikkelen in onderwerpen zoals markt- en omgevingsonderzoek, risicomanagement en financiële haalbaarheid. Binnen zijn specialisatie heeft hij nog een verdiepende stage gelopen bij een aannemer in de uitvoering van een nieuwbouwproject in Veenendaal. De laatste zes maanden van zijn bachelor heeft Koert zijn afstudeeronderzoek gericht op het 'robotiseren van metselwerk gevelsystemen'.

Na het afronden van de bachelor bouwkunde wilde Koert zich graag verder ontwikkelen in complexe gebiedsontwikkelingen en huisvestingsvraagstukken. Daarom is hij begonnen met het bouwkunde schakelsemester(pré-master) en vervolgens de master 'Architecture, Urbanism and Building Sciences, track Management in the Built Environment' aan de Technische Universiteit Delft.

Circulaire Bouwmaterialen hub

Voor zijn scriptie heeft hij zich aangesloten bij de 'Circulaire Bouwmaterialen en (her)fabricage hub'. "Dit is het interdisciplinaire afstudeer lab van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability. Het lab is geconcentreerd rond de kansen en uitdagingen voor een circulaire bouw hub in de provincie Zuid-Holland. Lees hier meer over dit afstudeerlab. Interdisciplinary Thesis Lab 2021-2022: Circular Building Materials and (re)Manufacturing Hub | Centre for Sustainability Koerts persoonlijke scriptie ging over het ontstaan van de 'Circulaire Bouwmaterialen hub', waarbij er vanuit de literatuur verschillende typologieën voor (circulaire) bouwhubs zijn ontwikkeld. "Deze typologieën hebben elk verschillende belangrijke factoren die het ontstaan van dat type bouw hub verklaren. De uitkomsten kunnen als ontwerp-tool worden gebruikt voor provincies en gemeenten die de ambitie hebben om een (circulaire) bouw hub te realiseren."

De stap naar Aestate

Tijdens de Real Estate Career Day (RECD) die vanuit de Technische Universiteit Delft jaarlijks georganiseerd wordt, is Koert in aanraking gekomen met Aestate. "Door de prettige gesprekken met de mensen van Aestate en de mogelijkheid om mij in te zetten op het thema Duurzaamheid heb ik besloten om me als junior adviseur bij het team aan te sluiten." Voordat Koert bij Aestate begon is hij naast zijn master aan de Technische Universiteit Delft zeven maanden parttime als werkstudent actief geweest voor VKZ b.v., waar hij ondersteunde bij onder andere de BREEAM-certificering van een multi-tennant lab op een farmaceutische campus. "Het werken in diverse teams aan huisvestingvraagstukken en duurzaamheidsvraagstukken maakt het werken bij Aestate een inspiratiebron voor creatieve oplossingen. Tevens is het dynamische kantoor in Utrecht een mooie en inspirerende werkomgeving. Het is een plek waar duurzaamheid een belangrijke focus heeft. Hier wil ik graag mijn (circulaire) steen aan bijdragen."

Mijn specialisaties

/ Duurzaamheidsadvies
/ Dashboards

Mijn projecten