Sander heeft tijdens zijn studententijd de HBO opleiding International Real Estate & Facility Management in Breda gevolgd. "Het leuke aan de opleiding vond ik de speciale aandacht op hospitality. De eerste twee jaar deelden wij een gedeelte van ons curriculum met de opleiding Hotel Management en was er veel focus op dit thema. Zo heb ik veel geleerd over onderwerpen als gastvrijheid, gedrag en organisatie. Maar ook over food & beverages en gastronomie."

Afstuderen bij Aestate

In zijn laatste studiejaar heeft hij gekozen voor een combinatie van zowel Hospitality als Real Estate Management en kwam hij uit op een stage bij Aestate. "Tijdens deze stage heb ik onderzoek gedaan naar de afstemming tussen 'makers' en 'gebruikers' van vastgoed en huisvesting. Hoe kunnen we de gebruikers beter meenemen in het proces? Mijn afstudeeronderzoek heb ik voortgebouwd op het onderzoek van mijn stage. Gedurende het afstuderen heb ik gekeken naar verschillende tools en methodieken die tijdens het bouwproces ingezet kunnen worden voor gebruikersparticipatie."

Na deze stageperiodes is Sander in dienst getreden bij Aestate als trainee en heeft hij meegewerkt aan verschillende projecten. Ook is hij technisch erg handig en weet menig collega hem te vinden met ICT-vragen.

Strategieontwikkeling en beleidsvorming

Ondertussen is Sander medior adviseur en houdt hij zich vooral bezig met strategieontwikkeling en beleidsvorming. Hij werkt op dagelijkse basis veel aan opdrachten binnen WO-instellingen. Momenteel zijn dat opdrachten voor de Universiteit Utrecht (UU) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Zo draagt Sander bij de UU bij aan het ontwikkeling van de huisvestingvisie en strategie, zodat de huisvesting bijdraagt aan inhoudelijke ambities van de universiteit. Onze ontrafelexpert gaat daarvoor in gesprek met belangrijke organisatieonderdelen. Denk aan faculteiten, studentenorganisaties en ook aan experts van andere diensten buiten huisvesting en vastgoed. Daarnaast richt Sander zich hiervoor op het inrichten van processen en procedures, waaronder ook de ontwikkeling van tooling en werkmethodieken.

Samen weten we meer

Sander haalt energie uit het delen van kennis en ideeën met zijn collega's – zowel intern als extern. "Ieder met zijn eigen perspectief en vanuit een andere context. Samen komen we tot een goede oplossing, maar vooral ook tot een goed proces dat die oplossing mogelijk maakt."

Ontwikkeling is een belangrijk punt voor onze ontrafelexperts. Zo streeft Sander ernaar om organisaties te helpen in het doormaken van een verandering ten behoeve van haar (strategische) doelen. Een veranderopgave integraal aanpakken en een organisatie helpen hierin te professionaliseren. Hoe pakt een organisatie gezamenlijk deze opgave aan?

"Onze expertise zit met name aan de "hardere" kant, namelijk de stenen. Toch zou ik me willen ontwikkelen naar een adviseur die meer adviseert op het snijvlak van alle integrale thema's; hoe komen vastgoed, technologie, hospitality, services én organisatie bij elkaar? En wat is er voor nodig om dat samen goed in te regelen en op elkaar af te stemmen, zodat de organisatie haar doelen bereikt?"

Mijn specialisaties

/ Dashboards
/ Data

Mijn projecten